دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 17003 حسابداری

حسابداری مدیریت محیطی : حالت بازی

Environmental Management Accounting: The State Of Play

منبع : Journal of Business & Economics Research – October 2006 Volume 4, Number 10 تاریخ انتشار : 2006 قیمت مقاله :15 هزار تومان

حسابداری مدیریت محیطی (EMA) با فقدان رده بندی استاندارد مشخص شده است. حداقل توافق چه در واژگان و چه در تعاریف یکی از ویژگی های این مطلب چاپ شده است. این مقاله نه تنها به دنبال فراهم کردن مرور ساختاری مطالب موجود درباره ی حسابداری مدیریت محیطی است بلکه به طریقی به خواننده اجازه درک بهتر درباره ی نکات کلیدی و نگرانی های موجود می دهد. روش هزینه خصوصی پیشنهاد کننده این است که نتایج محیطی مشترک باید بخشی از ویژگی حسابداری مدیریتی پذیرفته شده توسط شرکت باشد. بلعکس ، روش هزینه خارجی نشان دهنده ی این است که فقط با تشخیص ظواهر بیرونی یا هزینه های وارد شده غیر-بازاری بر جامعه توسط شرکت ها ، حسابداری مدیریتی سطح مورد نیاز پیامدهای محیطی را توزیع خواهد کرد.

Environmental management accounting (EMA) is characterised by a lack of standard taxonomy. Minimal consensus, either in terminology or definitions, has been a feature of the literature. This paper seeks to not only provide a structured overview of the extant literature on environmental management accounting, but to do so in a manner that allows the reader to better understand the key issues and concerns. The private cost approach suggests that corporate environmental outcomes should be part of the characteristic management accounting undertaken by a firm. Conversely, the external cost approach suggests that only by recognizing externalities or the non-market costs imposed on society by firms, will management accounting deliver the required level of environmental outcomes.

حسابداری مدیریت محیطی : حالت بازی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : حسابداری مدیریت محیطی

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 188 کیلو بایت

تعداد صفحه : 11

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Environmental Management

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 152 کیلو بایت

تعداد صفحه : 6

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: