دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 17001 حسابداری

اطلاعات و عملکرد اندازه گیری در یک سازمان غیر انتفاعی

Accounting Information and Performance Measurement in a Nonprofit Organization

منبع : Emerald Book Chapter،۱۰٫۱۱۰۸/S1479-3512(2012)0000025020 (Permanent URL)،Publisher: Emerald Group Publishing Limited تاریخ انتشار : 2012 قیمت مقاله :29 هزار تومان

هدف: حسابداری و عملکرد اندازه گیری یکی از موضوعات بسیار مهم و ضروری برای یک سازمان غیر انتفاعی شده است. (Nops)، همانطور که آنها با افزایش رقابت از سوی مدیر سازمان ها، روبرو شدند، همه ی رقابت ها برای بودجه دولتی است. این مطالعه بررسی می کند که چگونه منافع چندگانه سهام داران وارد سیستم های اطلاعات شده است تا سهم داران اطلاعات مفید را کسب کنند که ارزیابی عملکرد سازمان را آسانتر می سازد و به آن کمک می کند.

روش شناسی رویکرد: این مقاله بر اساس ترکیب مصاحبه های دقیق انجام شده با مدیران NOP تجزیه و تحلیل ( آنالیز ) مستندات گسترده و  مشاهدات شرکت کنندگان برای فهم و توضیح اینکه چگونه، اطلاعات حسابداری را استفاده می کنند، مطرح شده است.

این مطالعه به صورت یک مطالعه ی  کیفی بر روی تعداد زیادی از پرتقالی های NPO انجام شده است. مدیران در مورد استفاده اطلاعتشان و نیاز به ارزیابی عملکرد NPO و تصمیم گیری تحقیق کردند. نتایج این مصاحبه ها با آنالیز مستندات زیادی از NPO تکمیل شده است.

یافته ها: موضوع عملکرد اندازه گیری برای سازمان های غیر انتفاعی گسترده است اما به طور کلی بی نتیجه است زیرا NPO فاقد ظرافت ( ریزه  کاری ) ساده یک اندازه گیری مالی است مانند سود آوری که توسط سازمان های سودآوری برای دستیابی به عملکردشان، استفاده شده.

در این موارد، این تحقیق یک سنجش تجربی را ایجاد می کند و به ما اجازه ی مطرح کردن چارچوبی را می دهد که مکمل شاخص های مالی با شاخص های غیر مالی است.

محدودیت های تحقیق/ مفاهیم و ( دلالت ) به دلیل رویکرد انتخاب شده ی تحقیق، نتایج ما شاید کسی نباشد و بنابراین پژوهشگران به ترغیب آزمودن چارچوب پیشنهادی می شوند.

Purpose – Accountability and performance measurement have become an important and urgent subject for nonprofit organizations (NPOs) as they encounter increasing competition from others agencies, all competing for governmental funding. This case study investigates how multiple stakeholder interests are incorporated into information systems to provide stakeholders with useful information, which contribute and make easier the assessment of the organization performance.

Methodology/approach – The paper draws on a combination of in-depth interviews with NPO managers, extensive documentary analysis, and participant observation in order to understand and explain how managers use accounting information. The study was conducted as a qualitative single case study of a large Portuguese NPO. Managers were inquired about their information uses and needs to evaluate the NPO performance and make decisions. The result of these interviews was complemented with the analysis of several documents of the NPO.

Findings – The subject of performance measurement for nonprofit organizations is extensive but generally inconclusive, because NPO lack the simple elegance of a financial measure, such as profitability, used by for-profit organizations to assess their performance. In such a context, this research provides empirical insights, and allows us to propose a framework that complements financial indicators with nonfinancial indicators.

Research limitations/implications – Because of the chosen research approach, our results may not be generalized and therefore researchers are encouraged to test the proposed framework.

اطلاعات و عملکرد اندازه گیری در یک سازمان غیر انتفاعی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : اطلاعات و عملکرد اندازه گیری

قیمت مقاله : 29 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 181 کیلو بایت

تعداد صفحه : 28

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Accounting Information

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 141 کیلو بایت

تعداد صفحه : 24

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: