دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 16006 جنگ سایبری

آینده ی جرم شناسی سایبری چالش ها و فرصت ها

The Future of Cyber Criminology: Challenges and Opportunities

منبع : Copyright © ۲۰۱۰ International Journal of Cyber Criminology(IJCC) ISSN تاریخ انتشار : 2010 قیمت مقاله :15 هزار تومان

 

در تکنولوژی اینترنت و توسعه فضای سایبری جامعه را به سطح دیگری از تکامل برده است. فضای سایبری مرزها را به چالش کشیده و جغرافیای نا مناسبی را ساخته است. فضای سایبری فرصت های بالقوه بی شماری را برای جامعه در هزاره جدید ارائه می کند. در سال ۱۹۹۰ دوران جدیدی طلوع کرد که در آن اینترنت به طور چشمگیری حکمرانی می کرد. با این حال افزایش شهروندان این تکنولوژی را به رسانه ی محض تبدیل کرده بود، بعلاوه متخلفانی که از طریق دستگاه ها به دستگاه های دیگر حمله می کردند، حمله واقعی انسان علیه دستگاه را شروع کردند. این تحول اساسی جرم شناسان را به منظور رفع نیاز به سمت مطالعه و تحلیل رفتار مجرمانه در فضای سایبری هدایت کرد. جنایت ها و رفتاهای متخلفانه و قربانی این جنایات شدن که در فضای سایبری اتفاق می افتد، نیاز به مطالعه علوم اجتماعی در مواجهه با تکنولوژی دارد. در این زمینه من با راه اندازی مجله ی بین المللی جرم شناسی سایبری، جرم شناسی سایبری را بعنوان یک رشته فرعی در حوزه بزرگتر از جرم شناسی ایجاد کردم .(مجله آنلاین و دسترسی به آن آزاد است) همچنین در سال ۲۰۰۸ من نظریه ای برای پیشبرد و انتظام جرم شناسی سایبری ارائه دادم. این تئوری، تئوری انتقال مکان نامیده می شود و علت جنایت در فضای سایبری را توضیح می دهد[۳], [۱] .
جرم شناسی سایبری یک حوزه چند رشته ایست که شامل تحقیقات در زمینه های مختلف از قبیل جرم شناسی، قربانی شناسی، جامعه شناسی، علوم اینترنت و علوم کامپیوتر است. من جرم شناسی سایبری را به عنوان ” مطالعه ی علیت جرایمی که در فضای سایبری و برخورد فضای فیزیکی رخ می دهد ” تعریف کرده ام[۲] . بطور علمی من دو دلیل برای ابداع عبارت جرم شناسی سایبری دارم . اول، دانشی که با جرائم سایبری سروکار دارد نباید با بازجویی اشتباه گرفته شود و با قوانین اینترنتی باید ادغام شود. دوم باید یک رشته مستقل برای مطالعه و بررسی جرایم سایبری از دیدگاه علوم اجتماعی وجود داشته باشد.

Internet technology and the development of cyberspace have taken society to the next level of evolution. Cyberspace has defied the boundaries and has made geography (or place) irrelevant. Cyberspace presents myriad potential opportunities for society in the new millennium. In the 1990s, a new era was ushered in, in which Internet technology reigned supreme. However, the increase in the netizens has dwarfed the technology to a mere medium. Additionally, the perpetrators who attacked machines through machines have started attacking real humans through the machines. This radical development led criminologists to address the need for a discipline to study and analyze criminal behavior in cyberspace. The crimes, offender behaviors, and victimization that occur in cyberspace needed to be studied from a social science versus a technological perspective. In this backdrop, I established cyber criminology asa sub discipline within the larger ambit of Criminology in 2007, with the launch of the International Journal of Cyber Criminology (http://www.cybercrimejournal.com), an online open access journal. In 2008, I also developed a theory to further the discipline of cyber criminology. The theory is called space transition theory, and it explains the causation of crimes in cyberspace (Jaishankar,

2007, 2008). Cyber criminology is a multidisciplinary field that encompasses researchers from various fields such as criminology, victimology, sociology, Internet science, and computer science. I define cyber criminology as “the study ofcausation of crimesthat occur in the cyberspace and its impact in the physical space” (Jaishankar, 2007, para 1). I academically coined the term cyber criminology for two reasons. First, the body of knowledge that deals with cyber crimes should not be confused with investigation and be merged with cyber forensics; second, there should be an independent discipline to study and explore cyber crimes from a social science perspective.

آینده ی جرم شناسی سایبری چالش ها و فرصت ها
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : آینده ی جرم شناسی

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 263 کیلو بایت

تعداد صفحه : 11

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : The Future of Cyber

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 222 کیلو بایت

تعداد صفحه : 6

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: