دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 16004 جنگ سایبری

بررسی تکنیک های حمله و دفاع سیستم های قابل اطمینان

A SURVEY OF ATTACK AND DEFENSE TECHNIQUES FOR REPUTATION SYSTEMS

منبع : Department of Computer Science and CERIAS, Purdue University 305 N. University St., West Lafayette, IN 47907 U تاریخ انتشار : 2007 قیمت مقاله :29 هزار تومان

سیستم های قابل اعتماد، مکانیسم هایی را از طریق طرفین متعدد که می توانند تعیین کننده ی کیفیت باشند، عرضه می کنند. این سیستم ها به دنبال تولید یک ارزیابی دقیق هستند که به صورت بی سابقه ای از اعتبار آن جامعه (شبکه )، در حالی که در برابر حملات ناشناس قرار می گیرند را کاهش می دهد

 ما بر روی حملات و مکانیسم های دفاعی در سیستم های قابل اعتماد تمرکز کرده و یک چارچوب تحلیلی را که امکان تجزیه ی عمومی سیستم های قابل اعتماد موجود را دارد، ارائه می نمائیم.  ما حملات را علیه سیستم های قابل اعتماد که از طریق شناسایی اجزاء سیستم می باشند، طبقه بندی می کنیم و هدف از این حملات انتخاب طراحی است. ما بکارگیری مکانیسم های دفاعی را توسط سیستم های قابل اعتمادِ موجود، برآورد می کنیم. در نهایت، ما چندین سیستم برجسته را تحلیل کرده و نقاط ضعف و قوت مختص آنها را

مشخص می نمائیم. کار ما کمک می کند در درک و فهم این که: ۱- کدامیک از اجزاء طراحیِ سیستم های قابل اعتماد بیشترین آسیب پذیری را دارند. ۲- بیشترین مکانیسم های دفاعی مناسب کدام ها هستند و ۳-   چگونه این مکانیسم های دفاعی می توانند در سیستم های اعتبار کنونی یا آینده، یکپارچه شده و در برابر حملات انعطاف پذیرتر باشند.

Reputation systems provide mechanisms through  which multiple parties can quantify the trust between one another. These systems seek togenerate an accurate assessment in the face of unprecedented community size, while providing anonymity and resilience to malicious attacks. We focus on attacks and defense mechanisms in reputation systems. We present an analysis framework that allows for general decomposition of existing reputation systems. We classify attacks against reputation systems by identifying which system components and design choices are the target of attacks. We survey defense mechanisms employed by existing reputation systems. Finally, we analyze several landmark systems,characterizing their individual strengths and weaknesses. Our work contributes to understanding 1) which design components of reputation systems are most vulnerable, 2) what are the most appropriate defense mechanisms and 3) how these defense mechanisms can be integrated into existing or future reputation 

بررسی تکنیک های حمله و دفاع سیستم های قابل اطمینان
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : بررسی تکنیک های حمله و دفاع

قیمت مقاله : 29 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 1563 کیلو بایت

تعداد صفحه : 54

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : A SURVEY OF ATTACK

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 1317 کیلو بایت

تعداد صفحه : 18

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: