دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 16002 جنگ سایبری

جنگ اطــلاعاتی زمانی برای تعریف مجــدد

Information Warfare- Time for a redefinition

منبع : Originally published in the Proceedings of the 11th Australian Information Warfare and Security تاریخ انتشار : 2010 قیمت مقاله :15 هزار تومان

جنگ اطلاعاتی در زمینه ها و رشته های گوناگون روز به روز در حال افزایش است. این تغییرات باعث افزایش تحول در تکنولوژی و در نتیجه دسترسی بیشتر به اطلاعات شده است. بنابراین این روش ها قابلیت دسترسی به اطلاعات را برای جوامع، بالا برده و باعث می شود که تکنیک های مختلفی برای جنگ اطلاعاتی در محیط های غیر نظامی ایجاد گردد. اکنون ما باید تعداد زیادی از این جنگ های اطلاعاتی در محیط های نظامی را با محیط های مدرن و تجاری ارتباط دهیم که این باعث ایجاد چالش در این جوامع می گردد. این مقاله خط مشی را برای مباحثه ی بیشتر درباره ی جنگ اطلاعاتی و ارتباط با جامعه ی معاصر تعیین می کند. در حالی که متدهای عملکرد اطلاعاتی و اصول نظامی بدون تغییر مانده است و در تمام جوامع جهانی، در حال افزایش است و دیدگاه جدیدی از جنگ اطلاعاتی را ایجاد می کند. متدی که در این مقاله ارائه شده چگونگی ارتقاء محیط های امروزی با ارتقاء جامعه ی جهانی ارتباط نزدیک دارد، که این یک موضوع قابل توجه و جدید است. ارتباط جنگ اطلاعاتی با نسل دانش آموزان و راهکارهای مختلف برای تقویت دانش آموزان در این زمینه ها از ارتقاء سطح متخصصین مؤثرتر است.

Information warfare has become an increasingly diverse field. The changes to its composition have been primarily driven by changes in technology and the resulting increased access to information. Further, it has been the progressively more diverse methods available for communication that has fuelled expanding applications for information warfare techniques into non-military environments. In order for younger generations of students to understand the place of information warfare in the larger security picture, there is a need to shift the emphasis from many of the military underpinnings to its relevance in modern society and the challenges in the commercial environment. This paper provides a platform for discussion of the sphere of information warfare and its relevance to contemporary society. Whilst the methods of information operations and the understanding of military origins have not changed, the manner in which the topics are presented and how these relate to today’s corporate environment and increasingly global society have become a new focus. The importance of this is to make information warfare relevant to today’s generation of students and to develop information strategists rather than information specialists who can function effectively on a global stage.

جنگ اطــلاعاتی زمانی برای تعریف مجــدد
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : جنگ اطــلاعاتی زمانی

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 167 کیلو بایت

تعداد صفحه : 18

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Information Warfare

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 127 کیلو بایت

تعداد صفحه : 18

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: