دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 14002 تجارت الکترونیک

اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

Consumer trust in e-commerce in the United States,Singapore and China

منبع : Available online at www.sciencedirect.com ،ScienceDirect،Omega 35 (2007) 22 – ۳۸ تاریخ انتشار : 2007 قیمت مقاله :19 هزار تومان

این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف کننده را در آمریکا ، سنگاپور و چین بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شهرت و اطمینان سیستم یک فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری به اعتماد بطور قطعی مربوط به اعتماد مشتری می باشد. اعتماد مشتری رابطه مثبتی با طرز تلقی و رابطة منفی با ریسک مشاهده شده دارد. مفاهیم مورد بحث قرار گرفتند.

This study examines the antecedents and consequences of consumer trust in the United States, Singapore and China. The results show that reputation and system assurance of an Internet vendor and consumers’ propensity to trust are positively related to consumer trust. Consumers’ trust has a positive relationship with attitude and a negative relationship with perceived risk. Implications of the results are discussed.

اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : اعتماد مصرف کننده به تجارت

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 602 کیلو بایت

تعداد صفحه : 46

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Consumer trust

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 190 کیلو بایت

تعداد صفحه : 17

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: