دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 14001 تجارت الکترونیک

نقص های امنیتی بانکداری آنلاین : یک مطالعه

Online Banking Security Flaws: A Study

منبع : International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

بانکداری آنلاین به طور فزاینده ای به سودآوری موسسات مالی تبدیل شده است و همچنین اضافه کردن راحتی را برای مشتریان خود مهم می داند. همانطور که تعداد مشتریانی که  از بانکداری آنلاین استفاده می کنند افزایش می یابد ، سیستم های بانکداری آنلاین در حال تبدیل شدن به اهداف مطلوب تر برای مجرمانی است که می خواهند حمله کنند . برای حفظ اعتماد مشتریان و اطمینان ازامنیت حساب های بانکی آنلاین  ، موسسات مالی باید  چگونگی دسترسی به حسابها  راشناسایی و توسعه  روشی برای محافظت از آنها را انجام دهد . از جنبه های منحصر به فرد در مورد امنیت در صنعت بانکداری این است که وضعیت امنیتی یک بانک تنها به پادمان ها و شیوه های اجرا شده توسط بانک بستگی ندارد ، به همان اندازه وابسته به آگاهی  کاربران با استفاده از کانال بانکی و با کیفیت از پایان پایانه های کاربر می باشد . این باعث می شود کار برای محافظت از محرمانه بودن اطلاعات و یکپارچگی یک چالش بزرگی برای صنعت بانکداری شود. این مقاله قصد دارد تا در مورد دلیل نقض امنیت و مشارکت هر دو مشتریان و بانک هاکه قادرندهکرها یا کرکرها را برای دسترسی به شبکه دیگران توضیح دهد .هدف مطالعه حاضر پیدا کردن انواع مختلف از نقص در امنیت بانکداری آنلاین که منجر به از دست دادن پول از دارندگان حساب و موسسات مالی می باشد . نقض امنیت نه تنها به خاطر عیب بانک ها و سیاست های نامناسب بانک ها می باشد، بلکه مشتریان  نیز به همان اندازه مسئول هستند ، زیرا آگاهی مشتریان در مورد امنیت به همان اندازه مهم است .

Abstract: Online banking has become increasingly important to the profitability of financial institutions as well as adding convenience for their customers. As the number of customers using online banking increases, online banking systems are becoming more desirable targets for criminals to attack. To maintain their customers’ tr ust and confidence in the security of their online bank accounts, financial institutions must identify how attackers compromise accounts and develop methods to protect them. The unique aspect about security in banking industry is that the security posture of a bank does not depend solely on the safeguards and practices implemented by the bank, it is equally dependent on the awareness of the users using the banking channel and the quality of end -user terminals. This makes the task for protecting information confidentiality and integrity a greater challenge for the banking industry. This paper aims to explains about the reason behind the security breaches and the participation of both customers and the banks to enable the hackers or crackers to access others network. The present study aims to find various types of flaws in the security of online banking that results in loss of money of account holders and financial institutions. Security breaches are not only because of banks faults and banks inadequate polices but customers are equally responsible for it, because customers awareness regarding security is equally important .

نقص های امنیتی بانکداری آنلاین : یک مطالعه
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : نقص های امنیتی بانکداری آنلاین

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 642 کیلو بایت

تعداد صفحه : 16

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Online Banking Security

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 559 کیلو بایت

تعداد صفحه : 6

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: