دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 13030 امنیت

حملـه ی سـایبری: آیا یک حمله ی متقابلِ تضمین شده است؟

Cyber Attack! Is a Counter Attack Warranted?

منبع : www.tandfonline.com/loi/uiss20 تاریخ انتشار : 2011 قیمت مقاله :15 هزار تومان

سازمان ها در معرض حمله ی دائمی توسعه گران و کاربران کرم ها و بد افزارها قرار می گیرند. این حملات برای سیستم سازمان ها با عدم پذیرش حملات سرویس، نصب روت کیت ، سرقت داده های مالی یا فکری، نابودی اعتبار سازمانی و غیره طراحی می شوند. به دلیل رخداد این حملات، سازمان ها بایستی ارزیابی کنند که آیا پشتیبانی وضعیت دفاع غیرفعال برقرار شود یا عملکرد تهاجمی تری مثل به راه انداختن حمله ی متقابل در برابر تهاجمات صورت گیرد؟ این مقاله در مورد قانون مندی ها، مخالفان و موافقان اجرای عملکرد تهاجمی در برابر حمله کنندگان سایبری بحث و گفتگو می کند

Organizations are under constant attack by developers and users of worms, bot nets, and malware. These attacks are designed to do bring down an organization’s systems with denial of service attacks, install root kits, steal intellectual or financial data, ruin an organization’s reputation, and so forth.Because attacks do take place, organizations have to evaluate whether to maintain a passive defense posture or take more aggressive action such as launchinga counter attack against their aggressors. This paper discusses the legalities, pros, and cons of conducting aggressive counter actions against cyber attackers

حملـه ی سـایبری: آیا یک حمله ی متقابلِ تضمین شده است؟
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : حملـه ی سـایبری

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 161 کیلو بایت

تعداد صفحه : 13

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Cyber Attack! Is

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 107 کیلو بایت

تعداد صفحه : 8

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: