دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 13023 امنیت

نگاهی ابتدائی به کرم های نظیر به نظیر تهدیدات و دفاعیات

A First Look at Peer-to-Peer Worms-Threats and defenses

منبع : In International Symposium on Peerto-peer Systems (IPTPS)-17 – 0 self تاریخ انتشار : 2005 قیمت مقاله :15 هزار تومان

کرم های شبکه نظیر به نظیر آسیب پذیری های رایجی را در میزبان های عضو شبکه به وجود آورده و به طور توپولوژیکی در شبکه های نظیر به نظیر گسترش پیدا می کنند و به طور باالقوه استراتژی های خیلی سودمندی نسبت به اسکن کردن تصادفی جهت فهمیدن محل قربانی ها هستند. این مقاله خطر ایجاد شده توسط کرم های نظیر به نظیر و آغاز مطالعه مکانیزم های کاهش خطرات ممکن را بررسی می کند و به بررسی زیرساخت های دفاع از خود (دفاع شخصی) و امکان نسبی درون شبکه های نظیر به نظیر پرداخته و به تشریح چالش ها و چگونگی این مکانیزم های دفاعی، شامل کرم های شبکه نظیر به نظیر و ارزیابی و ارتباط بین مهار کننده و توپولوژی پوششی در یک شبکه نظیر به نظیر را نشان می دهد. آزمایش های ما تعدادی از دستورالعمل های طراحی را برای بهبود انعطاف پذیری شبکه های نظیر به نظیر در برابر حملات کرم ها را ارائه می کند.

Peer-to-peer(P2P) worms exploit common vulnerabilities in member hosts of a P2P network and spread topologically in the P2P network, a potentially more effective strategy than random scanning for locating victims.This paper describes the danger posed by P2P worms and initiates the study of possible mitigation mechanisms. In particular, the paper explores the feasibility of a self-defense infrastructure inside a P2P network, outlines the challenges, evaluate show well this defense mechanism contains P2P worms, and reveals correlations between contain mendicant the overlay topology of a P2P network. Oure experiments suggest a number of design directions to improve the resilience o fP2P networks to worm attacks.

نگاهی ابتدائی به کرم های نظیر به نظیر تهدیدات و دفاعیات
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : نگاهی ابتدائی به کرم ها

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 266 کیلو بایت

تعداد صفحه : 19

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : A First Look at Peer-to-Peer

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 52 کیلو بایت

تعداد صفحه : 6

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: