دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 13018 امنیت

تشخیص کرم نظیر به نظیر مبتنی بر شناسایی نرم افزاری

P2P WORM DETECTION BASED ON APPLICATION IDENTIFICATION

منبع : Front. Comput. Sci. China 2007, 1(1):114-122 تاریخ انتشار : 2007 قیمت مقاله :15 هزار تومان

کرم نظیر به نظیر آسیب پذیری های معمول و گسترش از طریق شبکه های نظیر به نظیر را مورد سوء استفاده قرار می دهد. علیرغم اینکه به تازگی به عنوان یک تهدید بالقوه و کشنده در اینترنت به رسمیت شناخته شده است، تعدادی از اقدامات متقابل مربوطه در تحقیقات کنونی وجود دارد. زمانی که این اتفاق رخ می دهد، کرم نظیر به نظیر می تواند منجر به خسارات غیر قابل پیش بینی شده گردد. براساس ویژگی های انتشار کرم، در این مقاله یک روش تشخیص به نام PWD (تشخیص کرم نظیر به نظیر[۱]) ارائه می شود که مبتنی بر شناسایی نرم افزاری و تشخیص کرم ناشناس طراحی شده است.

P2P worm exploits common vulnerabilities and spreads through peer-to-peer networks. Despite being recognized as a potential and deadly threat to the Internet recently, few relevant countermeasures are found in extant literature. Once it breaks out, a P2P worm could result in unpredictable losses. Based on propagation characteristics of the worm, this paper presents a detection method called PWD (P2P Worm Detection), which is designed based on application identification and unknown worm detection. Simulation result and LAN-environment experiment result both indicate that PWD is an effective method to detect and block P2P worms.

تشخیص کرم نظیر به نظیر مبتنی بر شناسایی نرم افزاری
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : تشخیص کرم نظیر به نظیر

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 1040 کیلو بایت

تعداد صفحه : 26

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : P2P WORM DETECTION BASED

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 536 کیلو بایت

تعداد صفحه : 26

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: