دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 13012 امنیت

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه 2

Cloud Computing for Network Security Intrusion Detection System 2

منبع : JOURNAL OF NETWORKS, VOL. 8, NO. 1, JANUARY 2013 تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :15 هزار تومان

در سال های اخیر محاسبه ابری به عنوان یک مدل محاسبه توزیع شده ، سریعا گسترش یافته و مورد توجه مراکز علمی و صنعتی قرار گرفت ولی در حال حاضر مساله امنیت محاسبه ابری یک مشکل بحرانی اصلی اکثر خریداران سازمانی شده است. در محیط شبکه کنونی تکیه بر یک پایانه واحد برای بررسی ویروس تروجان بطور فزاینده ای غیر قابل اطمینان به نظرمیرسد . این مقاله  با تجزیه وتحلیل ویژگی های محاسبات ابری یک راه حل جامع در زمان واقعی بر اساس ارتباط بین پاد زهر سیستم ایمنی و شدت جریان حمله عامل بیماری زا  پیشنهادمیکند . این مقاله همچنین سیستم ارزیابی دارایی و سیستم یکپارچه سازی شبکه را ترکیب می کند. با در نظر گرفتن اینکه لایه کاربردی، لایه هاست، لایه شبکه ممکن است فاکتور هایی باشند که بر خطرات شبکه تاثیر می گذارند. نتایج آزمایشی نشان می دهد که این مدل توانایی پیدا کردن نفوذ را تقویت کرده و می تواند امنیت محاسبه ابری کنونی را پشتیبانی نماید .

Abstract—In recent years, as a new distributed computing model, cloud computing has developed rapidly and become the focus of academia and industry. But now the security issue of cloud computing is a main critical problem of mos enterprise customers faced. In the current network environment, that relying on a single terminal to check the Trojan virus is considered increasingly unreliable. This paper analyzes the characteristics of current cloud computing, and then proposes a comprehensive real-time network risk evaluation model for cloud computing based on the correspondence between the artificial immune system antibody and pathogen invasion intensity. The paper also combines assets evaluation system and network integration evaluation system, considering from the application layer the host layer, network layer may be factors that affect the network risks. The experimental results show that this model improves the ability of intrusion detection and can support for the security of current cloud computing.

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه 2
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : محاسبات ابری

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 1562 کیلو بایت

تعداد صفحه : 22

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Cloud Computing for Network Security

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 809 کیلو بایت

تعداد صفحه : 8

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: