دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 13007 امنیت

انتشار ویروس به صورت تصادفی

Virus propagation with randomness

منبع : Mathematical and Computer Modelling تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

 ویروس ها ارگانیسم هایی هستند که به سلول میزبان سرایت می کنند تا خود را تکثیر کنند. ویروس های جدید در سلول آلوده زندگی می کنند و به نظر می رسد که سلول های دیگر نیز در معرض خطر باشند. مدل های ریاضی انتشار ویرویس بسیار مشابه مدل های جمعیت و مدل های مسری است و شامل تعداد پارامترهای نسبتا زیادی است. این پارامترها را به سختی می توان به صورت دقیق تعیین کرد، در حالی که تغییرپذیری سلول و جمعیت های ویروس و خطاهای اندازه گیری نیز مورد انتظار هستند. در ارتباط با این مبحث، پارامترهای مختلف را به صورت متغیرهای تصادفی و توزیع های موجود در نظر می گیریم. ما از روش آشوب چندجمله ای برای به دست آوردن آماره ها از معادلات تفاضلی برای دو مدل ویروس مختلف استفاده می کنیم. معادلات حل شده به همان صورت حالت قطعی باقی می مانند، بنابراین نیازی به ارائه ی هیچ کد کامپیوتری جدیدی نیست. در این زمینه تعدادی مثال ارائه می شود.

Viruses are organisms that need to infect a host cell in order to reproduce. The new viruses leave the infected cell and look for other susceptible cells to infect. The mathematical models for virus propagation are very similar to population and epidemic models, and
involve a relatively large number of parameters. These parameters are very difficult to establish with accuracy, while variability in the cell and virus populations and measurement errors are also to be expected. To deal with this issue, we consider the parameters to be random variables with given distributions. We use a non-intrusive variant of the polynomial chaos method to obtain statistics from the differential equations of two different virus models. The equations to be solved remain the same as in the deterministic case; thus no new computer codes need to be developed. Some examples are presented.

انتشار ویروس به صورت تصادفی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : انتشار ویروس

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 611 کیلو بایت

تعداد صفحه : 13

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Virus propagation

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 359 کیلو بایت

تعداد صفحه : 6

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: