دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 43002 گیاه شناسی

تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود

Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition

منبع : Environmental and Experimental Botany،Volume 74, December 2011, Pages 261–۲۷۱ تاریخ انتشار : 2011 قیمت مقاله :19 هزار تومان

 کمک نسبی دمای پایین خاک و هوا به توقف کلی فتوسنتز در سویا هنوز مشخص نیست. مکانیسم های درگیر در توقف فتوسنتز در اثر سرمای تاریکی بیشتر درژنوتیپ سویای حساس (PAN809) و مقاوم در برابر سرما (Highveld Top) در آزمایشات با دمای پایین خاک( کل سرمای گیاه WPC)  یا بدون دمای پایین خاک( سرمای موجود در شاخه SC) بررسی شد. در ابتدا، (بعد از سه شب سرما)  هم تیمار  WPC وهم  SCعلائم مشابه با PAN809 راایجاد کردند. در نتیجه  تأثیرات تنش سرما بر شاخه ها این علائم را به خوبی تشریح کردند. علائم نوعی شاملکاهش ظرفیت جذب و ترکیب CO2 ، توقف کارکرد فتوسیستم II و کاهش فعالیت  فروکتوز-۱،۶- بیزفسفاتاز کلروپلاست (cFBP آز ) و ساکاروز- سنتاز (SPS) بود.هنگامیکه سیستمهای ریشۀ گره دار PAN809 در معرض دمای پایین قرار داده شد (تیمار WPC) ،فشارهای دیگری که در  Highveld Top مشاهده نشد ، به تدریج  بیشتر شد. شواهد جدید بدست آمده  نشان می دهند که پاسخ در  PAN809 یا تحت تأثیر سرد شدگی تاریکی کل گیاه یا سرد شدگی تاریکی مستقر در شاخه رخ می دهد و اینکهcFBPآز به طور ویژه مورد هدف است و باعث توقف شدید ظرفیت جذب و ترکیب CO2 میشود

The relative contribution of low soil and air temperatures towards the overall inhibition of photosynthesis in soybean is still unclear. The mechanisms involved in the dark chilling-induced inhibition of photosynthesis were explored further in a chilling tolerant (Highveld Top) and sensitive (PAN809) soybean genotype in experiments where low soil temperatures were present (whole plant chilling, WPC) or absent (shoot-localised chilling, SC). Initially (after three nights of chilling) both the WPC and SC treatments induced the same symptoms in PAN809. These symptoms could thus be ascribed to chilling stress effects on the shoots. Typical symptoms included reduced CO2 assimilation capacity, inhibition of photosystem II function and lower chloroplast fructose-1,6-bisphosphatase (cFBPase) and sucrose-phosphate-synthase (SPS) activity. When the nodulated root systems of PAN809 were also exposed to low temperatures (WPC treatment), additional constraints gradually developed, which were not observed in Highveld Top. Novel evidence is provided showing that the response in PAN809 is influenced by whether whole-plant or shoot-localised dark chilling occurs and that cFBPase is specifically targeted resulting in severe inhibition of CO2 assimilation capacity.

تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1272 کیلو بایت

تعداد صفحه : 32

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Effects on both the roots and shoots of soybean

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 810 کیلو بایت

تعداد صفحه : 11

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: