دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41012 پزشکی

ویتیلیگو : بررسی جامع

Vitiligo: A comprehensive overview

منبع : J Am Acad Dermatol. ۲۰۱۱ Sep;65(3):473-91. doi: 10.1016/j.jaad.2010.11.061. تاریخ انتشار : 2011 قیمت مقاله :19 هزار تومان

ویتیلیگو یک اختلال پیگمنتی اکتسابی با اتیولوژی ناشناخته است که پیشرفت ماکول های سفید مربوط به فقدان انتخابی ملانوسیت ها از ویژگی های بالینی آن به شمار می آید. شیوع این بیماری در آمریکا و اروپا حدود ۱% است اما گسترۀ آن در دنیا از کمتر از ۱/۰% تا بیش از ۸% میباشد.

زن ها غالبا بیشتر از مردان تمایل دارند که نگرانی خود دربارۀ موضوعاتی که به زیبایی آنها مربوط میشود، را ابراز کنند. این بیماری در نیمی از بیماران تا قبل از ۲۰ سالگی پیشرفت خود را آغاز می کند. شروع آن در سن بالا نیز رخ می دهد اما یک پدیدۀ غیرعادی است و درصورت مواجه با آن باید نگران بیماری های مرتبط مانند کم کاری غدۀ تیروئید، روماتیسم، آرتروز، دیابت قندی، و طاسی آلوپسیا(ناحیه ایی) شد. ویتیلیگوی ژنرالیزه شایع ترین حضور بالینی است که غالبا نواحی صورت و آکرال را در بر می گیرد. دورۀ این بیماری غیرقابل پیش بینی است و واکنش درمانی به آن متفاوت است. دپیگمنتاسیون سرچشمۀ استرس فیزیولوژیکی شدید میباشد که کیفیت زندگی را کم می کند و خطر بیماری روانپزشکی را افزایش می دهد. در قسمت اول این سری دو قسمتی با توجه تحقیقات گذشته و حاضر، به توضیح حضور بالینی clinical presentation))، یافته های هیستوپاتولوژی و فرضیه های گوناگون دربارۀ پاتوژنسیس ویتیلیگو خواهیم پرداخت (( J Am Acad Dermatol 2011;65:473-91

Vitiligo is an acquired pigmentary disorder of unknown etiology that is clinically characterized by the development of white macules related to the selective loss of melanocytes. The prevalence of the disease is around 1% in the United States and in Europe, but ranges from less than 0.1% to greater than 8% worldwide. A recorded predominance of women may reflect their greater willingness to express concern about cosmetically relevant issues. Half of all patients develop the disease before 20 years of age. Onset at an advanced age occurs but is unusual, and should raise concerns about associated diseases, such as thyroid dysfunction, rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, and alopecia areata. Generalized vitiligo is the most common clinical presentation and often involves the face and acral regions. The course of the disease is unpredictable and the response to treatment varies. Depigmentation may be the source of severe psychological distress, diminished quality of life, and increased risk of psychiatric morbidity. Part I of this two-part series describes the clinical presentation, histopathologic findings, and various hypotheses for the pathogenesis of vitiligo based on past and current research.

ویتیلیگو : بررسی جامع
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : ویتیلیگو : بررسی جامع

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 7621 کیلو بایت

تعداد صفحه : 48

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Vitiligo: A comprehensive overview

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1566 کیلو بایت

تعداد صفحه : 19

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: