دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41010 پزشکی

اثر شکل فیزیکی علوفه بر عملکرد، تغذیه رفتار و قابلیت هضم گوساله هلشتاین

Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior, and digestibility of Holstein calves

منبع : American Dairy Science Association ® , ۲۰۱۳ تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

شکل فیزیکی علوفه ممکن است به رشد سیرابی کمک کند که این خود ممکن است باعث افزایش وزن بدن، کاهش مواد موجود(DM) یا مصرف غذا، هضم غذا، و در نتیجه باعث سلامت لبنیاتی گوساله شود. هدف این تحقیق بررسی دو شکل متفاوت مصرف علوفه توسط روی رفتار، قابلیت هضم ظاهری، و رفتار تغذیه ای گوساله های جوان شود. ۲۰ گوساله ی نر هولستین(۴۶٫ ۸}۱٫ ۲kg) به صورت رندوم علامت گذاری شدنداز بدو تولد با یکی از دو روش تغذیه ای در جایی که آنها را در معرض یک جیره ی غذایی پیچیده قرار می دهند(بر اساسیک مبنای DM) 90% تغلیظ پودر آغازی و هر یک از این دو تا (۱) ۱۰% به صورت درشت تکه شده(۳-۴cm)  یونجه(CRS؛  n=10( یا (۲) ۱۰% زمین عالی (۲ mm) علف یونجه (FN؛   n=10). به همه ی گوساله ها ۸لیتر شیر جایگزین (MR؛  ۱٫ ۲ KG از DM) از بدو تولد؛  مقدار MR به طور پیشرونده کاهش پیدا کرد بعد از WK برای قادر ساختن از شیر گرفتن با اتمام هفته ی هفتم. مطالعه و بررسی تمام شد بعد از هفته ی هشتم. مصرف جیره ی مخلوط، MR، و آب روزانه کاهش پیدا کرد، و گوساله ها اضافه وزن پیدا کردند دو بار در عرض یک هفته. نمونه های غذا و پس مانده های آن در عرض هفته ی هفتم و هشتم برای بررسی محتوای تغذیه.

مصرف جیره ی مخلوط، MR ، و آب به صورت روزانه گزارش شد و گاوها دو بار در هفته وزن می شوند. نمونه های غذا و پس مانده های غذایی در هفته ی ۷ و ۸ برای ارزیابی های محتوی غذایی جمع آوری شدند. داده های رفتاری برای هر گاو برای مدت دو ساعت در طول هفته ی ۶ و ۸ام برای یک ارزیابی کلی هر حیوان ۲۸ ساعت در هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیه ی فضولات در طول هفته ی ۸ام برای تعیین قابلیت هضم جمع آوری شدند. گاو ها تغذیه شده با CRS در واقع DM  بیشتری نسبت به انوع FNدارند. در طول دوره ی بعد از زمان از شیر گرفتگی (هفته ی ۸ام) اضافه وزن بدن به رفتار ها نزدیک بود هرچند گاوهای تغذیه شده با CRS گرایش به داشتن رژیم بیشتر دریافت غذایی هستند. هیچ تفاوتی بین مصرف پروتئین خام و پودر زداینده ی اسید وجود نداشت هرچند گاوهای با تغذیه CRS مایل به مصرف بیشتر فیبر بودند نسبت به گاوهای FN در طول آخرین هفته مطالعه. گاوهایی که CRS دریافت می کنند در گروه  فیبر طبیعی به میزان بیشتری نسبت به گاوهای مصرف کننده ی FN قرار می گیرند در حالی که گاو هایی که با FN تغذیه می شوند به میزان بیشتر ی در گروه مربوط به مصرف پرونئین خام قرار می گیرند نسبت به انواع CRSها. DM ظاهری ، پروتدین خام، فیبر طبیعی و فیبر اسیدیته مقیاس های دارای قابلیت هضم در گاوهای نوع CRS بیش از انواع FN  است. گاوهای نوع FN نسبت به انواع  CRS زمان بیشتری را برای اجرای  رفتارهای عملی غیر تغذیه ای دارند و گاوهای نوع FN مایل به گذراندن زمان تلف شده کمتری هستند(حتی خواب یا دراز کشیدن) نسبت به انواعCRS.  در نتیجه تهیه ی علوفه ی خرد شده برای گوساله های جوان جذب غذا ، DM پروتدین خام ، فیبر طبیعی و فیبر اسید و مقیاس های قابل هضم را در طول هفته ی بعد از زمان شیردهی را بهبود می بخشد .  رفتارهای غیر غذایی در مقایسه با چرای زمینی کاهش یافته است.

The physical form of forage may influence rumen development and, consequently, the body weight gain, dry matter (DM) consumption, digestibility, and welfare of dairy calves. The objective of this study was to determine the effect of 2 different physical forms of forage on performance, apparent digestibility, and feeding behavior of young calves. Twenty Holstein male calves (46.8 ± ۱٫۲ kg) were randomly assigned at birth to 1 of 2 feeding treatments in which they were exposed to a mixed ration containing (on a DM basis) 90% crumb starter concentrate and either (1) 10% coarsely chopped (3 to 4 cm) grass hay (CRS; n=10) or (2) 10% finely ground (2mm) grass hay (FN; n=10). All calves were offered 8L/d of milk replacer (MR; 1.2 kg of DM) from birth; the amount of MR was progressively reduced after 5 wk to enable weaning by the end of wk 7. The study finished after wk 8. Consumption of the mixed ration, MR, and water was recorded daily, and calves were weighed twice weekly. Samples of feed and orts were taken in wk 7 and 8 for nutrient content analysis. Behavioral data for each calf were obtained for 2h/d during wk 6 and 8, for a total observation time per animal of 28 h. Total feces were collected during wk 8 to determine apparent digestibility. Calves fed CRS had greater DM intake than those fed FN (2.70 vs. 2.45 ± ۰٫۱۱ kg/d, respectively) during the week after weaning (wk 8). Body weight gain was similar between treatments; however, calves fed CRS tended to have a greater gain-to-feed ratio than calves fed FN (0.68 vs. 0.63 ± ۰٫۰۲ kg of gain/kg of DM intake). No differences were observed in crude protein and acid detergent fiber consumption between treatments; however, calves fed CRS tended to consume more neutral detergent fiber than calves fed FN during the last week of the study (719.2 vs. 610.5 ± ۲۵٫۸۴ g/d). Calves receiving CRS sorted in favor of neutral detergent fiber to a greater extent than calves consuming FN, whereas calves fed FN sorted in favor of crude protein to a greater extent than calves fed CRS. Apparent DM, crude protein, neutral detergent fiber, and acid detergent fiber digestibility values were greater in calves fed CRS than in those fed FN (72.3, 77.4, 40.7, and 42.7% vs. 69.2, 74.5, 34.0, and 35.6%, respectively). Calves fed FN spent more time performing nonnutritive oral behaviors than those fed CRS, and calves fed FN tended to spend less time idle (either lying or standing) than those fed CRS. In conclusion, providing chopped hay to young calves improved feed intake, DM, crude protein, neutral detergent fiber, and acid detergent fiber digestibility values during the week after weaning, and reduced nonnutritive oral behaviors compared with offering ground hay.

اثر شکل فیزیکی علوفه بر عملکرد، تغذیه رفتار و قابلیت هضم گوساله هلشتاین
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : تغذیه رفتار و قابلیت هضم گوساله هلشتاین

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 452 کیلو بایت

تعداد صفحه : 20

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Effect of physical form of forage on performance

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 167 کیلو بایت

تعداد صفحه : 8

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: