دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41008 پزشکی

جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان

Technical aspects of functional proteomics in plants

منبع : Phytochemistry. 2004 Jun;65(11):1487-98. تاریخ انتشار : 2004 قیمت مقاله :12 هزار تومان

از زمان تکمیل توالی های ژنومی ارگانیسم های متعدد ، تجزیه و تحلیل پروتئوم توجهات را به تعیین کارکرد و شبکۀ کارکردی پروتئین ها معطوف کرده است.این تجزیه و تحلیل با جدا سازی و شناسایی پروتئین ها،تعیین کارکرد و نقش آنها و شبکۀ کارکردی و ساخت یک پایگاه داده ایی مناسب حاصل می شود.پیشرفت های بسیاری در زمینۀ جداسازی و شناسایی پروتئین ها مانند الکتروفروز دو بعدی ،کروماتوگرافی نانو مایع و طیف سنجی جرمی به سرعت حاصل شده اند. برخی تکنولوژی های جدید مانند طیف سنجی جرمی بالا- پایین  و خاص سازی میل ترکیبی پشت سر هم(tandem affinity purification) بوجود آمده است. این روش ها امکان تجزیه و حلیل توان عملیاتی زیاد کارکرد و شبکۀ کارکردیپروتئین ها در گیاهان را فراهم می کند. اما برای رسیدگی به اطلاعات زیاد حاصل از این تجزیه و تحلیل های پروتئوم ، روش ها و نرم افزارهای پیچیده تری لازم است. پیشرفت و انطباق این تکنیک ها ، تجزیه و تحلیل برش عمودی پروتئین ، شناسایی تغییرات بعد از ترجمه و فعل و انفعال پروتئین- پروتئین را آسان می کند که برای روشن سازی وظایف پروتئین حیاتی است.

Since the completion of genome sequences of several organisms, attention has been focused to determine the function and functional network of proteins by proteome analysis. This analysis is achieved by separation and identification of proteins, determination of their function and functional network, and construction of an appropriate database. Many improvements in separation and identification of proteins, such as two-dimensional electrophoresis, nano-liquid chromatography and mass spectrometry, have rapidly been achieved. Some new techniques which include top-down mass spectrometry and tandem affinity purification have emerged. These techniques have provided the possibility of high-throughput analysis of function and functional network of proteins in plants. However, to cope with the huge information emerging from proteome analyses, more sophisticated techniques and software are essential. The development and adaptation of such techniques will ease analyses of protein profiling, identification of post-translational modifications and protein-protein interaction, which are vital for elucidation of the protein functions.

جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 471 کیلو بایت

تعداد صفحه : 30

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Technical aspects of functional proteomics in plants

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 278 کیلو بایت

تعداد صفحه : 12

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: