دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41007 پزشکی

درمان ویتیلیگو با ultraviolet B و ویتامین ها

Treatment of vitiligo with broadband ultraviolet B and vitamins

منبع : International Journal of Dermatology ۲۰۰۶, ۴۵, ۶۳–۶۵ تاریخ انتشار : 2006 قیمت مقاله :12 هزار تومان

در حالی که psoralen plus ultraviolet A (PUVA) خوراکی همچنان فراگیرترین مدالایتۀ درمانی ویتیلیگو است،گزارشات اخیر نشان داده است کهultraviolet B (UVB) باندباریک، رپیگمنتاسیون معنی دار را نیز تحریک می کند.ما در این مطالعه اثربخشی UVB باندپهن بر ویتیلیگوی پیش رونده و فعال را در بیمارانی که طی چند ماه(۱۲ ماه یا بیشتر) در مطب پیگیری شده بودند ارزیابی کردیم. این بیماران باوجود درمان،همچنان با دپیگمنت مواجه بودند.

روش ها

۵ بیمار مبتلا به ویتیلیگوی پیشرونده و فعال ۲-۳ بار در هفته در دوز اولیۀ ۲۰–۳۰ mJ/cm2 در معرض UVB باندپهن قرار داده شدند. اشعه هر جلسه با توجه به تطبیق اریتمای سیمپتوماتیک یا ویزیت های از دست رفته، ۲۱۰–۲۰ mJ/cm افزایش داده شد. علاوه بر این، بیماران روزی ۲۲ بار۵۰۰ mg ویتامین C (BID)، ۱۲۱۰۰۰g BIDویتامین B و ۵ mg BID اسید فولیک مصرف می کردند. پاسخ به درمان و اثرات جانبی در هر بار ویزیت ارزیابی شد. پاسخ بیمار به درمان و پیشروی بر اساس تصاویر و ارزیابی پزشک از مساحت سطح بدن(BSA)(با استفاده از Rule of 9s) درگیر، در فواصل ماهیانه  سنجیده شد. تصاویر گرفته شدند و برآوردهای BSA بر اساس آزمایش فیزیکی در آغاز و پایان آزمایش انجام گرفت و توسط  پزشکان درگیر در مطالعه با هم مقایسه شد.

نتایج

UVB باندپهن ، پیشروی ویتیلیگو در هر ۹ بیمار را متوقف کرد و بعد از ۸-۱۲ درمان منجر به رپیگمنتاسیون زود هنگام شد(۶-۸ هفته). بعد از ۲-۸ ماه درمان، هر ۹ بیمار به پاسخ خوب(۱۵-۷۵%) یا عالی(۷۶-۱۰۰۰%) دست یافتند.درصد رپیگمنتاسیون با توجه به طول درمان و محل آناتومی متغیر بود.

نتیجه گیری

ما دراین مطالعه تنها گزارش انتشار یافته در مورد کارایی و تأثیر UVB باندپهن بر ویتیلیگوی پیش رونده و فعال تأیید و ثابت خواهیم کرد. از آنجائیکه تأثیر UVB باندپهن بیشتر از UVB باندباریک است و در مقایسه با PUVA خوراکی مزیت های متعددی دارد، در نتیجه UVB باند پهن به عنوان راه دیگر  درمان ویتیلیگو در آینده پیشنهاد میشود. نقش ویتامین ها در این درمان هنوز مشخص نشده است.

Background  While oral psoralen plus ultraviolet A (PUVA) remains the most popular therapeutic modality for vitiligo, recent reports have shown that narrowband ultraviolet B (UVB) also induces significant repigmentation. In this study we evaluated the efficacy of broadband UVB on actively spreading, progressive vitiligo in patients who had been followed for many months (12 or more) in our practice, who continued to depigment despite treatment.

Methods  Nine patients with actively spreading vitiligo were exposed to broadband UVB 2–۳ times per week at a starting dose of 20–۳۰ mJ/cm2. Radiation was increased by 10–۲۰ mJ/cm2 per session with adjustments for symptomatic erythema or missed visits. In addition, patients took vitamin C 500 mg twice a day (BID), vitamin B12 1000 µg BID and folic acid 5 mg BID. The response to treatment and side-effects were assessed at each visit. The patient’s response to treatment and progress were assessed by photographs and by physician evaluation of body surface area (BSA) (using the Rule of 9s) involved at monthly intervals. Photographs were taken and estimations of BSA by physical examination made at the start and finish of the trial and then compared by the physicians involved in the study.

Results  Broadband UVB halted the progression of vitiligo in all nine patients and in general induced repigmentation early after 8–۱۲ treatments (6–۸ weeks). After 2–۸ months of treatment, nine of nine patients achieved good (51–۷۵%) or excellent response (76–۱۰۰%). The percentage of repigmentation varied with length of treatment and anatomic site.

Conclusions  This study confirms the only published report that broadband UVB is effective on actively spreading vitiligo. Since it is more cost effective than narrowband UVB and has numerous advantages compared to oral PUVA, broadband UVB may offer an alternative for future treatment of vitiligo. The role of vitamins in this therapy remains to be determined.

درمان ویتیلیگو با ultraviolet B و ویتامین ها
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : درمان ویتیلیگو با ultraviolet B و ویتامین ها

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 466 کیلو بایت

تعداد صفحه : 8

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Treatment of vitiligo with broadband ultraviolet

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 78 کیلو بایت

تعداد صفحه : 3

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: