دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41005 پزشکی

مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم بی رنگ کنندۀ غیرهیدروکینن در درمان ملاسما

A double-blind controlled study of a nonhydroq uinone bleaching cream in the treatment of melasma

منبع : Centre Laser Dermatologique, Marseille, France.Journal of Cosmetic Dermatology (Impact Factor: 0.87). 01/2006; 4(4):272-6. DOI:10.1111/j.1473-2165.2005.00205.x تاریخ انتشار : 2005 قیمت مقاله :12 هزار تومان

سابقه :ملاسما نوعی ملانوز شدید اکتسابی است که غالبا بر روی صورت زنان اثر می گذارد و درمان آن با عوامل کاهندۀ پیگمنت غالبا به سختی انجام میشود.

هدف مطالعه: ارزیابی اثربخشی کرم بدون هیدروکینن (Amelan M) در برابر کرم دیگری به نام (Mela-D) به عنوان درمان ملاسما

روش ها:۲۲زن فرانسوی که دارای ملاسمای ترکیبی یا ملاسمای اپیدرمی دوطرفه بودند در یک آزمایش پرسپکتیو بر روی یک طرف صورت که به مدت ۴ ماه در طی هفته های تابستان به طول انجامید ، شرکت کردند. ۱۲تا از بیماران صبح ها روزی یک بار از Amelan M به همراه کرم ضد آفتاب SPF 60  در یک طرف صورت خود و Mela-D در طرف دیگر استفاده کردند. پیگمنتاسیون به صورت آبجکتیو با استفاده از یک مگزامتر و در Melasma Area and Severity Index  (MASI)به صورت سابجکتیو اندازه گیری شد.

نتایج:کاهش متوسط پیگمنتاسیون در MASI  با کاربرد هر دو کرم و کاربرد صرف Amelan M با مگزامتر از نظر آماری قابل توجه بود. عوارض جانبی نیز تا حدودی مشاهده شد.

نتیجه گیری: Amelan M در مقایسه با کرم Mela D تأثیر خیلی بیشتری بر روی ملاسما داشت. حتی با وجود مشاهدۀ برخی عوارض جانبی، بیماران، آن قسمت از صورت را که با Amelan M درمان شده بود ترجیح می دادند.

Background: Melasma is a common acquired cause of facial hyperpigmentation seen predominantly among females with significant psychological and social impact. It is often recalcitrant to treatment. Several topical hypopigmenting agents have been used to combat melasma. Hydroquinone and Kojic Acid are well established monotherapeutic agents for treating melasma. Objectives: This study focuses mainly on the efficacy of once daily application of 4% Hydroquinone and 0.75% Kojic Acid cream (containing 0.75% Kojic acid and 2.5% vitamin C) so as to determine an effective modality of treatment for facial melasma. Materials and Methods: A total number of 60 patients with facial melasma attending the Out-patient department of Dermatology, Venerology and Leprosy, Fr. Muller Medical College Hospital, Mangalore from Oct 2008-April 2010 were studied. Patients were allocated alternately to group A and group B. Group A patients received 4% Hydroquinone cream and group B patient received a Kojic Acid cream (which contained 0.75% Kojic acid and 2.5% vitamin C) and were advised to apply topically once daily at night. Patients were followed up on 4 th , ۸ th and 12 th week. At each visit side effects were noted and clinical response to treatment was calculated using the MASI score. Statistical Methods: Chi square test, student ‘t‘ test. Results: At the 4 th week post treatment evaluation, facial hyperpigmentation responded early to 4% Hydroquinone cream than to 0.75% Kojic Acid cream. At the end of 12 week treatment period, 4% Hydroquinone cream had an overall superiority to 0.75% Kojic Acid cream as a topical hypopigmenting agent. Conclusion: The results of the study show that 4% Hydroquinone cream is a better topical hypopigmenting agent with rapid rate of clinical improvement when compared to 0.75% Kojic Acid cream.

مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم بی رنگ کنندۀ غیرهیدروکینن در درمان ملاسما
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1225 کیلو بایت

تعداد صفحه : 14

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : A double-blind controlled study

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 166 کیلو بایت

تعداد صفحه : 5

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: