دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 39016 وب سرویس

آنالیز و شبیه سازی سرویسهای وب

Analysis and Simulation of Web Services

منبع : Computer Networks, Volume 42, Issue 5, 5 August 2003, Pages 675–۶۹۳ تاریخ انتشار : 2003 قیمت مقاله :9 هزار تومان

سرویسهای وب برنامه ها و وسایل قابل دسترسی در وب  یک حیطه درخواست کلیدی برای وب سمانتیک هستند.با گسترده شدن خدمات وب و تکامل آن به طرف وب سمانتیک این امکان به وجود می آید که خدمات وب خودکار شوند.هدف ما توانا ساختن به Markup و تکنولوژی استدلال مکانیزه ٬توصیف کردن٬ شبیه سازی کردن٬ ساختن٬ آزمایش و بازرسی کردن ترکیب سرویسهای وب می باشد.ما شناختDAML-S DAML OIL  را به عنوان نقطه آغازمان برای توصیف قابلیتهای خدمات وب می گیریم.ما سمانتیک را برای یک زیر مجموعه مربوط به DAML-S در ضوابط یک زبان منطقی با ترتیب صعودی تعریف می کنیم.در جریان سمانتیک٬ ما توصیف سرویسهایمان را در یک فرم شبکه petri کدگزاری کرده  و روشهای تصمیم گیری برای شبیه سازی٬ بررسی وترکیب سرویسهای وب تدارک می بینیم. همچنین با تهیه  یک تحلیل از پیچیدگی این اعمال زیر محدودیتهای متفاوت به سرویسهای DAML-Sمرکب را می توانیم توصیف کنیم.سرانجام ما یک پیاده سازی از تکنیکهای تحلیلمان ارائه می دهیم.این پیاده سازی به عنوان ورودی یک توصیف DAML-S از سرویسهای وب ٬ به صورت اتوماتیک یک شبکه peteri و اجرای تحلیلهای خواسته شده را تولید می کند.چنانچه یک ابزاری قابلیت اجرای گسترده را داشته باشد هر دو به عنوان یک back end به ابزار ترکیب سرویس وب راهنما موجود ٬ و به عنوان  stand-aloneابزاری برای توسعه دهنده های سرویسهای وب دارد.

Web services––Web-accessible programs and devices––are a key application area for the Semantic Web. With the proliferation of Web services and the evolution towards the Semantic Web comes the opportunity to automate various Web services tasks. Our objective is to enable markup and automated reasoning technology to describe, simulate, compose, test, and verify compositions of Web services. We take as our starting point the DAML-S DAML + OIL ontology for describing the capabilities of Web services. We define the semantics for a relevant subset of DAML-S in terms of a first-order logical language. With the semantics in hand, we encode our service descriptions in a Petri Net formalism and provide decision procedures for Web service simulation, verification and composition. We also provide an analysis of the complexity of these tasks under different restrictions to the DAML-S composite services we can describe. Finally, we present an implementation of our analysis techniques. This implementation takes as input a DAML-S description of a Web service, automatically generates a Petri Net and performs the desired analysis. Such a tool has broad applicability both as a back end to existing manual Web service composition tools, and as a stand-alone tool for Web service developers.

آنالیز و شبیه سازی سرویسهای وب
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : آنالیز و شبیه سازی سرویسهای وب

قیمت مقاله : 9 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 707 کیلو بایت

تعداد صفحه : 36

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Analysis and Simulation of Web Services

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 273 کیلو بایت

تعداد صفحه : 16

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: