دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 39014 وب سرویس

نمونه سازی و تست برنامه های کاربردی تحت وب

Modeling and Testing Web-based Applications

منبع : ISE-TR-02-08, November 2002. تاریخ انتشار : 2002 قیمت مقاله :9 هزار تومان

 شبکه جهانی اینترنت با استفاده از کاربردهای شبکه مانند مغزها کم کم بعنوان بخش اصلی تجارت جهانی محسServer  می شود. این بدان معنی است که نقص نرم افزازها در کاربردهای شبکه بطور بالقوه دارای نتایج تاسف باری می باشد.  در کاربردهایServer بیشتر فضاهای اشغال شده بوسیله اپراتور صرف قدرتمند کردن آنها شده است، اما مختصرا به اطمینان از کیفیت آن پرداخته شده است. اهمیت کیفیت اسناد کاربردهایServer شامل چندین مشخصه ازبرنامه های شبکه مشتری – خدمتگذار ،توزیع شده و قدیمی را تقسیم ی کند، به هرحال چندین روش ظاهرسازی در کاربردهایServer  وجود دارد. در حقیقت این بخش ها نشانگرآن هستند که کاربردهای شبکه بخاطر معیارهائی چون تغییرات دائمی برنامه های کاربردی مورد نیاز بهServer  تغییرات نمایشی فن آوری های شبکه پویا هستند، حقیقتی که نقش خدمتگذاران و مشتریان را بطور پویا تغییر می دهد. شبکه نامنتاجس سخت افزار و مولفه های نرم افزار ، بطور فوق العاده برهمکنش بی قاعده جفت شدگی و پویا وتوانائی کاربر را درکنترل اجرائی مستقیما تحت الشعاع  خود قرار میدهد.

ابتدا ما در این مقاله ویژگی های مجزای کاربردهایServer  را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس مدل تجزیه شده دستگاه های بعدی که مشخص کننده عملکردهای نوعی کاربردهای شبکه مستقل از سایرفن آوری ها بوده را تعریف می کنیم . براساس این تجزیه و تحلیل ها، آزمایش فن آوری های متجانس را جهت اطمینان از مراحل مختلف کنترل کیفیت کاربردهایServer  تحت شرایط گوناگون مورد بحث قرار می دهد.

The Internet is quietly becoming the body of the business world, with web applications as the brains. This means that software faults in web applications have potentially disastrous consequences. Most work on web applications has been on making them more powerful, but relatively little has been done to ensure their quality. Important quality attributes for web applications include reliability, availability, interoperability and security. Web applications share some characteristics of client-server, distributed, and traditional programs, however there are a number of novel aspects of web applications. These include the fact that web applications are “dynamic”, due to factors such as the frequent changes of the application requirement as well as dramatic changes of the web technologies, the fact that the roles of the clients and servers change dynamically, the heterogeneity of the hardware and software components, the extremely loose coupling and dynamic integration, and the ability of the user to directly affect the control of execution. In this paper, we first analyze the distinct features of web-based applications, and then define a generic analysis model that characterizes the typical behaviors of web-based applications independently of different technologies. Based on this analysis, a family of testing techniques is discussed to ensure different level of quality control of web applications under various situations.

نمونه سازی و تست برنامه های کاربردی تحت وب
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : نمونه سازی و تست برنامه های کاربردی تحت وب

قیمت مقاله : 9 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 159 کیلو بایت

تعداد صفحه : 19

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Modeling and Testing Web-based Applications

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 113 کیلو بایت

تعداد صفحه : 12

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: