دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 39007 وب سرویس

خدمات و اطلاعات وب سرویسها به صورت خودکار و قابل اجرا

Automated Composition of Semantic Web Services into Executable Processes

منبع : Third International Semantic Web Conference, Hiroshima, Japan, November 7-11, 2004. Proceedings Pages 380-394. تاریخ انتشار : 2004 قیمت مقاله :9 هزار تومان

 مشکل مقایسه خودکار خدمات وب سرویس: بنابراین در یک مورد واقعی، مشکل برنامه ریزی در حدی بسیار ناچیز. نیازمند این است که رسیدگی به تعدادی از فعالیتهای غیر مشخص از خدمات وب، مشاهده پذیری جزئی در موقعیتهای داخلی و اهداف ترکیبی و غیره ، بیان زمان وضعیت ها و اولویت بندی نیازها باید مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. ما پیشنهاد می کنیم تکنیک های برنامه ریزی را برای مقایسه اتوماتیک خدمات وب که در مدلهای فرآیندی OWL-S شرح داده شده اند، که می توانند بطور موثری با غیر قابل تشخیص بودن، مشاهده پذیری جزئی و  اهداف ترکیبی همراه باشند. این تکنیک ها به ما اجازه می دهند برنامه ها را به صورت خودکار کد بندی نموده،و خدمات وب با برنامه ریزی معمولی  وبا اعتماد پذیری بالا به طور مشروط بازگو شوند. در ترکیب برنامه ها می توان به فرآیند های قابل اجرایی دست پیدا کرد. مانند برنامهBPEL4WS ما می توانیم راه حل های خود را اجرا نموده و تجربیات اولیه خود را ارزیابی کنیم که این امر توانایی های روش مارا نشان داده و حصول نتایج، اتوماتیک سازی فرآیند مقایسه خودکار در سطوح معنایی w.r.t . را از نظر اجرایی نشان می دهد.

Different planning techniques have been applied to the problem of automated composition of web services. However, in realistic cases, this planning problem is far from trivial: the planner needs to deal with the nondeterministic behavior of web services, the partial observability of their internal status, and with complex goals expressing temporal conditions and preference requirements. We propose a planning technique for the automated composition of web services described in OWL-S process models, which can deal effectively with nondeterminism, partial observability, and complex goals. The technique allows for the synthesis of plans that encode compositions of web services with the usual programming constructs, like conditionals and iterations. The generated plans can thus be translated into executable processes, e.g., BPEL4WS programs. We implement our solution in a planner and do some preliminary experimental evaluations that show the potentialities of our approach, and the gain in performance of automating the composition at the semantic level w.r.t. the automated composition at the level of executable processes.

خدمات و اطلاعات وب سرویسها به صورت خودکار و قابل اجرا
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : خدمات و اطلاعات وب سرویسها به صورت خودکار

قیمت مقاله : 9 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 562 کیلو بایت

تعداد صفحه : 26

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Automated Composition of Semantic Web Services

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 97 کیلو بایت

تعداد صفحه : 15

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: