دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 39002 وب سرویس

بسوی تایید رسمی از سرویس وب ترکیبی

TOWARDS FORMAL VERIFICATION OF WEB SERVICE COMPOSITION

منبع : Lecture Notes in Computer Science Volume 4102, 2006, pp 257-273 تاریخ انتشار : 2006 قیمت مقاله :12 هزار تومان

 نماد درست برای تعیین سرویس ترکیبی  به تنهایی برای تضمین قابلیت اطمینان کافی نیست ، بنابراین یک تقاضای قوی در مدل سازی  و تایید زبان های  سرویس های وب ترکیبی می آید. ارئه این مقاله یک روش رسمی از مبتنی بر سرویس وب ترکیبی در شبکه پتری تایید می شود. تمرکز یک مشخصه BPEL4WS ارائه می دهد. که هر دو رفتار semantics و ارتباط semantics تحت پوشش هستند. قوانین تغییر مدل Meta داده  می شود و  فرآیند تایید خودکار نیز معرفی شده است.

-Correct notation for specifying the composite service alone is not sufficient to guarantee reliability, thus comes a strong demand on modeling and verifying web services composition languages. This paper presented a formal method of web service composition verification based on Petri net. Focus is given onBPEL4WS specification, of which both behavior semantics and communication semantics are covered. Meta-model transformation rules are given and automatic verification process is also introduced.

بسوی تایید رسمی از سرویس وب ترکیبی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : بسوی تایید رسمی از سرویس وب ترکیبی

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 566 کیلو بایت

تعداد صفحه : 15

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : TOWARDS FORMAL VERIFICATION

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 112 کیلو بایت

تعداد صفحه : 5

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: