دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 37009 هوش تجاری

رویکرد مشارکتی سیستم های هوشمند تجاری

A collaborative approach of Business Intelligence systems

منبع : Journal of Applied Collaborative System, Vol.2, No. 2, 2010 تاریخ انتشار : 2010 قیمت مقاله :12 هزار تومان

برای موفقیت در بافت پویای محیط اقتصاد جهانی، شرکت ها باید از کل اطلاعاتی که در دسترس دارند تا حد امکان استفاده کنند تا به مزایای رقابتی دست یافته و موقعیت خود را در بازار تثبیت کنند. برای دستیابی به این اهداف، شرکت ها باید از تکنولوژی های انفورماتیک مدرن برای کسب، ذخیره سازی، دستیابی و تحلیل داده ها استفاده کنند. این تکنولوژی ها قرار است در راه حل های نوآورانه از قبیل سیستم های هوشمند تجاری تلفیق شوند که می توانند به مدیران برای کنترل بهتر شیوه ها و فرآیندهای تجاری، بهبود عملکرد شرکت و حفظ مزایای رقابتی آن کمک کنند. این مقاله سیستم های هوشمند تجاری را ارائه نموده و بر ویژگی مشترک آنها تأکید دارد.

To succeed in the context of a global and dynamic economic environment, companies must use all the information they have as efficiently as possible, in order to gain competitive advantages and to consolidate their position on the market. To achieve these goals, the companies must use modern informatics technologies for data acquiring, storing, accessing and analysing. These technologies are to be integrated into innovative solutions, such as Business Intelligence systems, which can help managers to better control the business practices and processes, to improve the company’s performance and to conserve it’s competitive advantages. This paper presents Business Intelligence systems and emphasizes their collaborative feature.

رویکرد مشارکتی سیستم های هوشمند تجاری
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : رویکرد مشارکتی سیستم های هوشمند تجاری

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 605 کیلو بایت

تعداد صفحه : 19

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : A collaborative approach of Business

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 349 کیلو بایت

تعداد صفحه : 11

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: