دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 37008 هوش تجاری

عوامل موفقیت در سیستم های هوش تجاری

Critical Success Factors For Business Intelligence Systems

منبع : Journal Of Computer Information System, Page 23-32, June-September 2009 تاریخ انتشار : 2009 قیمت مقاله :12 هزار تومان

اجرای سیستم هوش تجاری (BI)یک مسئولیت دشوار است که نیازمند منابع قابل توجهی می باشد،با این وجود مجموعه ی معتبر محدودی از عوامل مهم موفقیت برای ارجاع مدیریت وجود دارد زیرا بازار BI عمدتا تحت تاثیر صنعت ،IT و تاجران قرار گرفته است  این تحقیق می کوشد تا خلأی را که بین دانشگاهیان و شاغلان وجود دارد را از طریق بررسی CSFهای تاثیر گذار  بر موفقیت سیستم های BI پرکند.این بررسی از یک شیوه کیفی ۲مرحله ای تبعیت می کند نخست مسئولان (بانی های تحقیق) از روش دلفی برای اجرای ۳۳دوره بررسی کرده اند سپس چهارچوب و CSFهای مربوطه از طریق مجموعه ای از بررسی های موردی معین می گردند ، یافته های تجربی ساختار و کاربردپذیری این چهارچوب را اثبات میکند ، مهمتر آنکه این تحقیق نشان می دهد که آن دسته از سازمان هایی که CSFهای یک شیوه ی تجاری مورد بررسی قرار می دهند به نتایج بهتری دست خواهد یافت.

The implementation of a business intelligence (BI) system is a complex undertaking requiring considerable resources. Yet there is a limited authoritative set of critical success factors (CSFs) for management reference because the BI market has been driven mainly by the IT industry and vendors. This research seeks to bridge the gap that exists between academia and practitioners by investigating the CSFs influencing BI systems success. The study followed a two-stage qualitative approach. Firstly, the authors utilised the Delphi method to conduct three rounds of studies. The study develops a CSFs framework crucial for BI systems implementation. Next, the framework and the associated CSFs are delineated through a series of case studies. The empirical findings substantiate the construct and applicability of the framework. More significantly, the research further reveals that those organisations which address the CSFs from a business orientation approach will be more likely to achieve better results.

عوامل موفقیت در سیستم های هوش تجاری
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : عوامل موفقیت در سیستم های هوش تجاری

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 2022 کیلو بایت

تعداد صفحه : 28

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Critical Success Factors For Business

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1882 کیلو بایت

تعداد صفحه : 10

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: