دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 37005 هوش تجاری

هوش تجاری

BUSINESS INTELLIGENCE

منبع : Communications of the Association for Information Systems (Volume13, 2004) 177-195 تاریخ انتشار : 2004 قیمت مقاله :9 هزار تومان

سیستم های هوش تجاری، داده ی عملیاتی را با ابزارهای تحلیلی ترکیب می کنند تا اطلاعاتی مرکب و رقابتی را برای برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان ارائه کنند. هدف از این کار افزایش مناسبات و کیفیت ورودی به فرآیند تصمیم گیری است. هوش تجاری به منظور درک قابلیتهای موجود در واحد تجاری، از جمله وضعیت مهارت، گرایش، و مسیر های پیش رو در بازار، فن آوری، و محیط تنظیم کننده ای که واحد تجاری در آن مشغول تجارت است، و همچنین اعمال رقبا و مفهوم آن اعمال، مورد استفاده قرار می گیرد.

پیدایش مخزن داده به عنوان مرجع که پاک سازی داده ها، افزایش قابلیت های نرم افزاری و سخت افزاری را به جلو می برد، و همچنین ظهور ساختار شبکه به منظور بوجود آوردن محیط هوش تجاری قوی و غنی تر از آنچه در گذشته وجود داشته با هم ادغام می شوند.

اگرچه سیستم هوش تجاری به صئرت گسترده ای در صنعت بکار گرفته می شود، اما تحقیقات صوررت گرفته در این حوزه محدود می باشد.  این مقاله علاوه بر این که می تواند یک مرجع خود آموز باشد، معرف چهارچوب و پتانسیل بالقوه ی  تحقیقاتی در حوزه ی هوش تجاری نیز هست. چهارچوب مبین اهمیت داده های سازمان نیافته است و در خصوص نیاز به توسعه ابزارهای هوش تجاری به منظور فراگیری، یکپارچه سازی، پاکسازی، جستجو، تجزیه و تحلیل، و همچنین عرضه ی آن بحث می کند. علاوه بر این، این مقاله به کاوش قالب داده های هوش تجاری (سازمان یافته و سازمان نیافته) و منابع داده ها (داخلی و خارجی) به منظور راهنمایی تحقیق می پردازد.

Business intelligence systems combine operational data with analytical tools to present complex and competitive information to planners and decision makers. The objective is to improve the timeliness and quality of inputs to the decision process. Business Intelligence is used to understand the capabilities available in the firm; the state of the art, trends, and future directions in the markets, the technologies, and the regulatory environment in which the firm competes; and the actions of competitors and the implications of these actions. The emergence of the data warehouse as a repository, advances in data cleansing, increased capabilities of hardware and software, and the emergence of the web architecture all combine to create a richer business intelligence environment than was available previously. Although business intelligence systems are widely used in industry, research about them is limited. This paper, in addition to being a tutorial, proposes a BI framework and potential research topics. The framework highlights the importance of unstructured data and discusses the need to develop BI tools for its acquisition, integration, cleanup, search, analysis, and delivery. In addition, this paper explores a matrix for BI data types (structured vs. unstructured) and data sources (internal and external) to guide research.

هوش تجاری
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : هوش تجاری

قیمت مقاله : 9 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 333 کیلو بایت

تعداد صفحه : 23

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : BUSINESS INTELLIGENCE

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 132 کیلو بایت

تعداد صفحه : 20

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: