دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 37003 هوش تجاری

مدل مفهومی ارزش تجارت سیستم های هوش تجاری

CONCEPTUAL MODEL OF BUSINESS VALUE OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

منبع : Journal of Contemporary Management Issues;Jun 2010, Vol. 15 Issue 1, p5 تاریخ انتشار : 2010 قیمت مقاله :12 هزار تومان

با پیشرفتهایی که در حوزه هوش تجاری   در سازمانها رخ داده، علاقه رو به افزایشی برای مقدمات سیستمهای هوش تجاری وجود دارد. هرچند دیدگاهها در خصوص هوش تجاری  و میزان تجارت ایجادشده  ازناحیه آن ، به طور کلی مثبت و مقبول می باشد،اما توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در سیستمهای هوش تجاری  همیشه واضح و مشخص نیست.

در عمل، اندازه گیری ارزش تجاری هوش تجاری اغلب به دلیل فقدان منابع و روشهای اندازه گیری به سرانجام نمی رسد. اگرچه منافع حاصل از سیستمهای هوش تجاری، از نظر کیفیت اطلاعات بهتر و یا دستیابی به اهداف بهبود کیفیت اطلاعات، غیر قابل انکار می باشد، اما این موارد تنها منافع غیر مستقیم تجارت و یا ارزش تجارت چنین سیستمی می باشند.

 ارزش حقیقی سیستمهای هوش تجاری در فرآیندهای پیشرفته تجارتی و در نتیجه در ارتقاء عملکرد تجارت نهفته است.

هدف از این مقاله ارائه یک مدل مفهومی برای ارزیابی ارزش تجارت سیستمهای هوش تجاری  می باشد که طی مطالعات موردی و تحقیقات گسترده و مصاحبه های موشکافانه جهت تحقیق در خصوص قابلیت ها و قدرت جذب سیستمهای هوش تجاری یا عوامل اصلی تسهیل استفاده از اطلاعات کیفی ارائه شده توسط چنین سیستمهایی، توسعه یافته اند.

With advances in the business intelligence area, there is an increasing interest for the introduction of business intelligence systems into organizations. Although the opinion about business intelligence and its creation of business value is generally accepted, economic justification of investments into business intelligence systems is not always clear. Measuring the business value of business intelligence in practice is often not carried out due to the lack of measurement methods and resources. Even though the perceived benefits from business intelligence systems, in terms of better information quality or achievement of information quality improvement goals, are far from being neglected, these are only indirect business benefits or the business value of such systems. The true business value of business intelligence systems hides in improved business processes and thus in improved business performance. The aim of the paper is to propose a conceptual model to assess business value of business intelligence systems that was developed on extensive literature review, in-depth interviews, and case study analysis for researching business intelligence systems’ absorbability capabilities or key factors facilitating usage of quality information provided by such systems respectively.

مدل مفهومی ارزش تجارت سیستم های هوش تجاری
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : مدل مفهومی ارزش تجارت سیستم های هوش تجاری

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 448 کیلو بایت

تعداد صفحه : 24

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : CONCEPTUAL MODEL OF BUSINESS VALUE

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 280 کیلو بایت

تعداد صفحه : 25

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: