دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 37002 هوش تجاری

سیستم های هوشمند تجاری: مروری بر وضعیت هنر و کاربردهای امروزی

BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS: STATE-OF-THE-ART REVIEW AND CONTEMPORARY APPLICATIONS

منبع : Symposium on Progress in Information & Communication Technology 2009 تاریخ انتشار : 2009 قیمت مقاله :12 هزار تومان

 اخیراً، کاربردهای هوشمند تجاری (BI) دستور کار اولیه بسیاری از CIO ها شده اند. اگرچه مبحث BI جدید و به روز بوده اما تعریف جامعی از BIموجود نیست. این مقاله تعاریف مبهم و کاربردهای مختلف BI را با مهدی جامع بر متخصیص و مقالات شرکت کنندگان در امر شرح می دهد. در نتیجه سه جنبه اصلی BI بنامهای جنبه مدیریت، جنبه تکنولوژی و جنبه تولید مشخص گردیده است. این دسته بندی محققان، شرکت کنندگان و فروشندگان BI را که ایده بهتری از بخشهای مختلف BI دارند و در طراحی، برنامه ریزی و اجرای یک سیستم امروزی BI در آینده موفق خواهند بود، مشخص می کند. و حتی می تواند اولین گام در جهت تعریف پذیرفته شده BI باشد.

Recently business intelligence (BI) applications have been the primary agenda for many CIOs. However, the concept of BI is fairly new and to date there is no commonly agreed definition of BI. This paper explores the nebulous definitions and the various applications of BI through a comprehensive review of academic as well as practitioner’s literature. As a result, three main perspectives of BI have been identified, namely the management aspect, the technological aspect, and the product aspect. This categorization gives researchers, practitioners, and BI vendors a better idea of how different parties have approached BI thus far and is valuable in their, design, planning, and implementation of a contemporary BI system in the future. The categorization may even be a first effort towards a commonly agreed definition of BI.

سیستم های هوشمند تجاری: مروری بر وضعیت هنر و کاربردهای امروزی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : مروری بر وضعیت هنر و کاربردهای امروزی

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1194 کیلو بایت

تعداد صفحه : 11

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1158 کیلو بایت

تعداد صفحه : 6

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: