دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 36010 مهندسی نرم افزار

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): مهندسی سیستم های مبتنی بر مدل (MBSE) برای استفاده سیستمی از سیستم های مبتنی بر عامل مدل سازی

Model Based Systems Engineering for System of Systems Using Agent-Based Modeling

منبع : Paulette Acheson et al. / Procedia Computer Science 16 ( 2013 ) 11 – ۱۹٫ Procedia Computer Science 16 ( 2013 ) 11 – ۱۹ تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

 مهندسی سیستم های مبتنی بر مدل (MBSE) از شیوه ی مرکزی مدل در مقایسه با شیوه ی مرکزی سند سنتی پیروی میکند. پیچیدگی توسعه SOS  خود را معطوف به شیوه مرکزی مدل بویژه مدلی می کند که استقلال سیستم ها یی را نشان می دهدکه SOS را در بر میگیرند . مدل مبتنی بر عامل یک چارچوبی را فراهم می کند که در آن   SOSو  هر سیستم نهاد های مستقل با پویایی و تعاملات مجزا می باشد .گسترش سیستم سیستم های  SOS بستگی به کمک هایی از سیستم های مجزایی دارد که هر یک دارای اولویت ها  وبرنامه های خودشان هستند. تعاملات سیستم با سیستم اغلب برای کسب اهداف کلی وقابلیت های  SOSضروری هستند. این تحقیق SOS  گسترش یک  SOSتایید شده  با سیستم  های مجزا مربوط به آنرا بررسی  می کند  واین پیشرفت در مدل مبتنی بر عامل (AMB) نمایان  می شود. AMB شامل مدل های تصمیم گیری  برای عوامل سیستم  می باشد که پویایی  سیستم وتعاملات سیستم با سیستم و نیز سیستم با SOS را بدست می آورند. ABM عوامل مهمی را ادغام می کند که بر روی SOS و پویایی سیستم ها ی مجزا تاثیر می گذارند و مهندسین سیستم ها را به تلاش در ورودی های برنامه مختلف توانا می سازد و پویایی کلی را تحلیل  می کند.

Model Based Systems Engineering (MBSE) follows a model centric approach in contrast to the traditional document centric approach. The complexity of SoS development lends itself nicely to a model centric approach, especially a model that can represent the independence of the systems that comprise the SoS. An agent-based model provides a framework where the SoS and each system are independent entities with individual dynamics and interactions. The System of Systems (SoS) development depends on contributions from the individual systems each having their own agenda and priorities. System-to-system interactions are often necessary to accomplish the overall objectives and capabilities of the SoS. This research investigates the SoS development of an Acknowledged SoS with its associated individual systems and represents this development in an Agent-Based Model (ABM). The ABM includes decision models for the individual system agents that capture system dynamics and system-to- system negotiations as well as system to SoS negotiations. The ABM incorporates the key factors that influence SoS and individual systems’ dynamics and enables systems engineers to try different scenario inputs and analyze the overall dynamics.

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): مهندسی سیستم های مبتنی بر مدل (MBSE) برای استفاده سیستمی از سیستم های مبتنی بر عامل مدل سازی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : سیستم مشاوره دانشجویی (SCS)

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1041 کیلو بایت

تعداد صفحه : 14

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Model Based Systems Engineering

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 504 کیلو بایت

تعداد صفحه : 9

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: