دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 36007 مهندسی نرم افزار

یکپارچه سازی زیر بنای ابر برای نسل بعدی مهندسی نرم افزار

Solidifying the foundations of the cloud for the next generation Software Engineering

منبع : Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2321–۲۳۲۶ تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :15 هزار تومان

انتظار می رود ابرهای زیر بنایی نقش مهمی در نسل بعدی مهندسی کامپیوتر داشته باشد اما چند مشکل وجود دارد .ابرها بسیار به زیر بنا وابسته هستند و فاقد قابلیت هایی هستندکه بر اساس سرویس های پیشرفته است مانند قابلیت ارتجاعی سرویس  ،کیفیت سرویس وکنترل پذیرش برای انجام مدیریت کلی کاربرد آن .  آرایش اپلی-کشین های چند لایه ی پیچیده در زیر بناهای IAAS  نیاز به فراهم اوردن پایگاه های IAASبا یک سرویس اضافی دارند که هدفمندی مدیریت سرویس پیشرفته را فراهم کند.

Infrastructure clouds are expected to play an important role in the next generation Software Engineering but currently there are some drawbacks. These clouds are too infrastructure oriented and they lack advanced service oriented capabilities such as service elasticity, quality of service or admission control to perform a holistic management of a whole application. The deployment of complex multi-tier applications on top of IaaS infrastructures requires to provide the IaaS platforms with an extra service layer that provides advanced service management functionality.

یکپارچه سازی زیر بنای ابر برای نسل بعدی مهندسی نرم افزار
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : یکپارچه سازی مهندسی نرم افزار

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 404 کیلو بایت

تعداد صفحه : 15

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Solidifying the foundations of the cloud

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 330 کیلو بایت

تعداد صفحه : 6

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: