دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 36006 مهندسی نرم افزار

یک نظر سنجی برزیلی برروی UMLو شیوه های مدل محور برای توسعه نرم افزار تعبیه شده

A Brazilian survey on UML and model-driven practices for embedded software development

منبع : Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 4, April 2013, Pages 997–۱۰۰۵،SI : Software Engineering in Brazil: Retrospective and Prospective Views تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

 این مقاله یافته های آماری از یک نظر سنجی در باره بکارگیری مدل UML و روش های مدل محور برای طراحی نرم افزارهای تعبیه شده ، در برزیل را بدست میدهد . نظر سنجی مدارکی راجع به رشد استفاده از UML و شیوه های مدل محور ، چگونگی بکارگیری آنها و افراد حرفه ای که از ان  استفاده میکنند واینکه کی و کجا هستند ، بدست می دهد . جنبه های  فنی ، سازمانی و اجتماعی با استفاده از یک روش تحقیقی توصیفی مورد بررسی قرارگرفته و ثبت گردید.  این جنبه به ظاهر منعکس کننده نظرات مهندسان نرم افزار در مورد چگونگی درک آنها ازتاثیر استفاده UML و  روش مدل محوردر بهره وری و بهبود کیفیت در توسعه نرم افزار تعبیه شده است . نتایج نشان می دهد که بیشتر شرکت کنندگان به وضوح از ارزش رویکرد مدل سازی آگاه هستند ،  حتی اگر آنها به آن فقط در اندازه ای محدود عمل کرده باشند .  بسیاری از پاسخ دهندگان که از روش مدل محوراستفاده کرده اند گواهی میکنند که  که بهره وری و قابلیت انتقال از مزایای کلیدی استفاده از آنها می باشد .

This paper brings statistical findings from a survey about the use of UML modeling and model-driven approaches for the design of embedded software in Brazil. The survey provides evidences regarding the maturity of use of UML and model-driven approaches, how they are employed, and which and where the professionals who use them are. Technical, organizational, and social aspects were investigated and documented by making use of a descriptive research method. Such aspects seemingly reflect the opinions of software engineers on how they perceive the impact of using UML and model-driven approaches on productivity and quality in embedded software development. Results show that most participants are clearly aware of the modeling approach value, even though they practice it only to a limited degree. Most respondents who make use of model-driven approaches attest that productivity and portability are the key advantages of their use.

یک نظر سنجی برزیلی برروی UMLو شیوه های مدل محور برای توسعه نرم افزار تعبیه شده
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : یک نظر سنجی برزیلی برروی UML

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 703 کیلو بایت

تعداد صفحه : 40

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : A Brazilian survey on UML

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 413 کیلو بایت

تعداد صفحه : 9

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: