دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34012 مدیریت دانش

چرخه های یاددهی – یادگیری در رویکرد ساخت و سازگرا به تدریس

Teaching and learning cycles in a constructivist approach to instruction

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Teaching and Teacher Education 24 (2008) 1613–۱۶۳۴ تاریخ انتشار : 2008 قیمت مقاله :15 هزار تومان

این مطالعه تلاش می کند تا اطلا عات جمع آوری شده در مدل های مفهومی را تجزیه و تحلیل و ترکیب نمایدکه درتدریس ویادگیری در طی تحقیق های مبتنی بر پروژه های اساسی استفاده می شود و یک ساختار جدیدی برای سازماندهی کلاس وفعالیت های کلاس  در طی مطالعات تطبیقی شان پیشنهاد نماید.مدل IMSTRAشامل  ۳مرحله عمومی می باشد. (غوطه وری ،ساختار ،تقاضا )که هر یک ۲ زیر گروه دارند که محسوس ترین نقش برای معلم ود انش آموز محسوب میشوند. ۲ مورد مطالعاتی،یکی برای ریاضیات در کلاس ۹ ، ودیگری دررابطه با علوم در کلاس ۳ ،نشان میدهد چگونه مدل ها می توانند در مدرسه تحقیقات واقعی درکلاس های عادی را سوق بدهند و آماده کنند.

ورای پیشنهاد ابتدایی، مدل IMSTRAمی تواندکه بعنوان یک وسیله قدرتمند وپیشرفته درتولید کتاب های ریاضیات ،برای توسعه تدریس واحد های درس از طریق آموزش از راه دور استفاده بشود

This study attempts to analyze and synthesize the knowledge collected in the area of conceptual models used in teaching and learning during inquiry-based projects, and to propose a new frame for organizing the classroom interactions within a constructivist approach. The IMSTRA model consists in three general phases: Immersion, Structuring, Applying, each with two sub-phases that highlight specific roles for the teacher and the students. Two case studies, one for mathematics in grade 9 and another for science in grade 3, show how the model can be implemented in school, making inquiry realistic in regular classes. Beyond its initial purpose, the IMSTRA model proved to be a powerful tool in curriculum development, being used in producing mathematics textbooks, as well as in developing teaching courses for a long-distance teacher-training program.

چرخه های یاددهی – یادگیری در رویکرد ساخت و سازگرا به تدریس
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : چرخه های یاددهی – یادگیری

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 2124 کیلو بایت

تعداد صفحه : 49

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Teaching and learning cycles

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 430 کیلو بایت

تعداد صفحه : 22

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: