دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34010 مدیریت دانش

شناسایی نیازهای زبانی اساتید و دانشجویان در رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران

Exploration of English needs according to teachers and learners in the psychology major in Iranian universitie

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،SciVerse ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 70 ( 2013 ) 821 – ۸۲۶ تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :15 هزار تومان

هدف از این مطالعه شناسایی نیازهای دانشجویان رشته روانشناسی در استفاده از زبان برای اهداف خاص میباشد. ۲۷۸نفر از دانشجویان به همراه ۱۱تن از اساتید زبان دراین تحقیق شرکت داشتند که این تحقیق براساس بررسیهای کیفی و کمی انجام گرفت. اغلب دانشجویان از زمان اختصاص یافته ، منابع مورد استفاده درکلاس ، شیوه تدریس و نبود انگیزه ناراضی بودند.اساتید هم از مهارتهای زبانی دانشجویان نارضایتی خود را اعلام کردند.اینطور برآورد میگردد که این رشته اهداف ،منابع مفید در دسترس و دانش اساتید را بحساب نمی آورد.

The aimof this study isto identify psychology students’ needs in English for specific purposes. A total of 278 psychology students as well as 11 subject specific and language teachers participated in the study, which was designed on a qualitative-quantitative survey. Most of the students were dissatisfied with the devoted time to ESP, material used in the class, teaching methodology, and absence of motivation. Teachers responded total dissatisfaction of their students’ language skills. It can be inferred that this course does not sufficiently take into account objectives of the course, recourses available like materials, and the teachers’ knowledge.

شناسایی نیازهای زبانی اساتید و دانشجویان در رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : شناسایی نیازهای زبانی اساتید و دانشجویان

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 467 کیلو بایت

تعداد صفحه : 10

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Exploration of English needs according to teachers

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 437 کیلو بایت

تعداد صفحه : 6

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: