دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34009 مدیریت دانش

مطالعه اکتشافی برای درک عوامل مهم موثر بر تصمیم به اتخاذ محاسبات توده ای

An exploratory study to understand the critical factors affecting thedecision to adopt cloud computing in Taiwan hospita

منبع : International Journal of Information Management،Volume 34, Issue 1, February 2014, Pages 28–۳۶ تاریخ انتشار : 2014 قیمت مقاله :25 هزار تومان

هدف این مقاله بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر تصمیم گیری اتخاذ محاسبه ی توده ای در کشورهای در حال توسعه است،مخصوصا در صنعت بیمارستانی تایوان. این مقاله مدلTOE(تکنولوژی،سازمان،محیط) و مدل HOT_FIT(انسان،سازمان،تکنولوژی فیت) را برای فهمیدن مطلب به کار میگیرد.اطلاعات از طریق پخش کردن یک پرسشنامه میان CIBها در بیمارستان تایوان جمع آوری شده است .نتایج نشان میدهند که ۵فاکتور مهم شامل: امنیت داده ، صلاحیت فنی،هزینه،همایت مدیریتی و پیچیدگی است. علاوه بر آن در میان ۴ بعد پیشنهاد شده مهمترین آنها تکنولوژی همراه انسان،سازمان و فاکتورهای محیط است در آخر نتایج نشان میدهند که مهمترین تفاوتها در نوآوری CIBها،امنیت داده ،سازگاری، حمایت مدیریتی ، منبع کافی و فشار صنعتی مشهود میان گروه ها اتخاذ شده است. برای محققان این مقاله فاکتورهای کلیدی برای بیمارستانها به منظور اتخاذ تصمیمات بر تکنولوژی محاسبه توده ای را مشخص میکند

The purpose of this study is to investigate the critical factors that will affect the decision to adopt cloud computing technology in developing countries, specifically in Taiwan’s hospital industry. This study mainly integrates the TOE (Technology-Organization-Environment) framework and HOT-fit (Human-Organization-Technology fit) model to understand this issue. Information was collected by employing a questionnaire research design to hospital CIOs in Taiwan. The obtained results indicate that the 5 most critical factors are data security, perceived technical competence, cost, top manager support, and complexity. Further, among the proposed four dimensions the most important one is technology followed by human, organizational, and environmental factors. Finally, the results show that significant differences exist in CIO innovativeness, data security, compatibility, top manager support, adequate resource, and perceived industry pressure across different adopting groups. For practitioners, this study identifies key factors for hospitals to make an adoption decision toward cloud computing technology. As for academia, this study can be provided as a useful reference for future studies in this subject field.

مطالعه اکتشافی برای درک عوامل مهم موثر بر تصمیم به اتخاذ محاسبات توده ای
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : مطالعه اکتشافی برای درک عوامل محاسبات توده ای

قیمت مقاله : 25 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 794 کیلو بایت

تعداد صفحه : 28

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : An exploratory study to understand

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 329 کیلو بایت

تعداد صفحه : 9

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: