دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34006 مدیریت دانش

توصیف بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی

An axiomatic characterization of probabilistic rough sets

منبع : Journal of Approximate Reasoning،journal homepage: w w w . e l s e v i e r . c o m / l o c a t e / i j a r تاریخ انتشار : 2014 قیمت مقاله :25 هزار تومان

روش‌های احتمالی به طور موفق برای نظریه مجموعه‌های ناقص در دهه‌های اخیر به کار گرفته شده‌اند. در نتیجه انواع مختلف مدل‌های مجموعه ناقص احتمالی در روش‌های سازنده پیشنهاد شده است. این مقاله بر روی روش‌های بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی توجه دارد. برخی از ویژگی‌های جدید عملگرهای تخمین مجموعه ناقص احتمالی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته‌اند با بررسی وابستگی بین این ویژگی‌ها، مجموعه‌های بدیهی که نوع عملگر تخمین مجموعه‌های ناقص احتمالی را توصیف می‌کند، ارائه شده است. هر مجموعه از این قواعد، وجود رابطه تعادل ایجادکننده عملگرهای تخمین مجموعه ناقص احتمالی را تضمین می‌کند.

MProbabilistic approaches were successfully applied to the theory of rough sets in recent decades. As a result, various types of probabilistic rough set models have been proposed in constructive approaches. This paper focuses on axiomatic approaches of probabilistic rough sets. Some new properties of probabilistic rough set approximation operators are examined in detail. By investigating the dependence among these properties, the axiom sets characterizing two types of the probabilistic rough set approximation operators are given. Each set of axioms guarantees the existence of an equivalence relation reproducing the corresponding probabilistic rough set approximation operators.

توصیف بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : توصیف بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی

قیمت مقاله : 25 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 409 کیلو بایت

تعداد صفحه : 29

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : An axiomatic characterization

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 268 کیلو بایت

تعداد صفحه : 12

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: