دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34005 مدیریت دانش

ریشه‌کنی جهانی کرم گینه در سال ۲۰۱۵ : تجربه‌ی سودان جنوبی

Towards global Guinea worm eradication in ۲۰۱۵: the experience of South Sudan

منبع : International Journal of Infectious Diseases؟،Volume 17, Issue 8, August 2013, Pages e577–e582 تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

برای قرن ها، انگل کرم گینه (دراکونکولوس مدیننسس) موجب شده است تابدبختی ناتوان کننده ای ، مردمی را که آب راکد آلوده به لارو کرم می نوشند آلوده کند . در سال ۲۰۱۲،  ۵۴۲ مورد از کرم گینه که در سطح جهان وجود داشت گزارش شده بود ،   که از آن تعداد ۵۲۱ مورد  (۹۶٫۱٪) در جنوب سودان گزارش شده است. جنگ های داخلی طولانی ،  نیروی کار ناکافی ،  غفلت از برنامه های تامین آب آشامیدنی،  نظارت کمتر از  حد مطلوب برکرم گینه  و کنترل موردی ،  و پراکندگی اشتراک سیستم های بهداشتی  برای بسیاری از سازه ها و عوامل عملیاتی تلاش ریشه کن کردن کرم گینه را در جنوب سودان ناکام میگذارد . این مقاله به بررسی تاثیر شش استراتژی اتخاذ شده کنترل کرم های گینه در سودان جنوبی می پردازد : (۱) نظارت به منظور تعیین تعداد پرونده های واقعی انتشارو روند واکنش برای کنترل اقدامات ؛ (۲) آموزش آن دسته از  اعضای جامعه که در انان کرم ها در حال ظهور هستند برای جلوگیری از فرو بردن اعضاء آسیب دیده در منابع آب آشامیدنی ؛ (۳) فیلتر به طور بالقوه آب آشامیدنی آلوده  با استفاده از فیلتر پارچه ای  و یا فیلترکردن با نوشیدن توسط نی ؛ (۴) تصفیه آب های  سطحی به طور بالقوه آلوده   با حشره کش کوپ پاد temephos (خرد کردن)؛ (۵) تامین آب آشامیدنی سالم از چاه و یا چاه های حفرشده با دست ؛  و (۶) مهار انتقال   از طریق  جداسازی داوطلبانه بیمار  برای جلوگیری از آلودگی منابع آب شرب ،  ارائه کمک های اولیه ، و استخراج کتابچه راهنمای کرم . نظارت ، آموزش جامعه ،تامین آب آشامیدنی ،  ومحدود نگاه داشتن موارد آلوده  جنبه های ضعف  برنامه را پوشش میدهد .کاهش آفت کش ها راه حل مناسبی برای کنترل کرم گینه در جنوب سودان نمی باشد . با توجه به روند تشخیص فعلی مورد آلودگی و مهار، و همچنین تلاش های ظرفیت سازی برای ریشه کن کردن کرم گینه ،  بیشتر احتمال دارد که کرم گینه در سودان جنوبی به جای سال ۲۰۱۵  در سال ۲۰۲۰ ریشه کن گردد . نویسنده حوزه هائی که در آن پیشرفت های اساسی   برای برنامه ریشه کن کردن کرم گینه  در جنوب سودان مورد نیاز است ، و حاکی از استراتژی  های بهبود است را برجسته میکند

For centuries, the Guinea worm parasite (Dracunculus medinensis) has caused disabling misery, infecting people who drink stagnant water contaminated with the worm’s larvae. In 2012, there were 542 cases of Guinea worm reported globally, of which 521 (96.1%) were reported in South Sudan. Protracted civil wars, an inadequate workforce, neglect of potable water provision programs, suboptimal Guinea worm surveillance and case containment, and fragmented health systems account for many of the structural and operational factors encumbering South Sudan’s Guinea worm eradication efforts. This article reviews the impacts of six established Guinea worm control strategies in South Sudan: (1) surveillance to determine actual caseload distribution and trends in response to control measures; (2) educating community members from whom worms are emerging to avoid immersing affected parts in sources of drinking water; (3) filtering potentially contaminated drinking water using cloth filters or filtered drinking straws; (4) treating potentially contaminated surface water with the copepod larvicide temephos (Abate); (5) providing safe drinking water from boreholes or hand-dug wells; and (6) containment of transmission through voluntary isolation of each patient to prevent contamination of drinking water sources, provision of first aid, and manual extraction of the worm. Surveillance, community education, potable water provision, and case containment remain weak facets of the program. Abate pesticide is not a viable option for Guinea worm control in South Sudan. In light of current case detection and containment trends, as well as capacity building efforts for Guinea worm eradication, South Sudan is more likely to eradicate Guinea worm by 2020, rather than by 2015. The author highlights areas in which substantial improvements are required in South Sudan’s Guinea worm eradication program, and suggests improvement strategies.

ریشه‌کنی جهانی کرم گینه در سال ۲۰۱۵ : تجربه‌ی سودان جنوبی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : ریشه‌کنی جهانی کرم گینه

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 703 کیلو بایت

تعداد صفحه : 21

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Towards global Guinea worm eradication

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 509 کیلو بایت

تعداد صفحه : 6

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: