دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34004 مدیریت دانش

ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه با استفاده از تحلیل رگرسیون

Technical efficiency estimation with multiple inputs and multiple outputs using regression analysis

منبع : European Journal of Operational Research 208 (2011) 153–۱۶۰- Contents lists available at ScienceDirect European Journal of Operational Research -journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejor تاریخ انتشار : 2011 قیمت مقاله :15 هزار تومان

برنامه ریزی خطی و رگرسیون اساسی را برای تکنیک های عمومی جهت تخمین و ارزیابی راندمان فنی فراهم آورده است. راهکارهای براساس رگرسیون عموماً پارامتریک هستند و می توانند هم جبری و هم احتمالی (تصادفی) باشند در مورد دوم برای خطای اندازه گیری نیز مجاز هستند. در عوض، مدل های برنامه ریزی خطی غیرپارامتریک می باشند و برای ورودی (دروندادها) و خروجی (بروندادها) چندگانه مجاز می باشند. نقطه ضعف معروف مدل های براساس رگرسیون عدم توانایی آنان در پذیرفتن بروندادهای چندگانه بدون وجود داده های اطلاعاتی در مورد قیمت های دروندادها (ورودی ها) است. در این تحقیق مدل های رگرسیون داده های پنل احتمالی و متقاطع جبری که بروندادها و درون داده ها را می پذیرد توسعه یافته اند. به صورت چشمگیری راندمان فنی می تواند با کمک مدل های رگرسیون که توسط محیط های چند ورودی – چند خروجی مشخص شده اند ارزیابی گردند که برون داده های مربوط به قیمت دروندادها است. ما مثال های دیگری که شامل تحلیل Monte Carlo است را نیز ارائه داده ایم.

Regression and linear programming provide the basis for popular techniques for estimating technical efficiency. Regression-based approaches are typically parametric and can be both deterministic or stochastic where the later allows for measurement error. In contrast, linear programming models are nonparametric and allow multiple inputs and outputs. The purported disadvantage of the regression-based models is the inability to allow multiple outputs without additional data on input prices. In this paper, deterministic cross-sectional and stochastic panel data regression models that allow multiple inputs and outputs are developed. Notably, technical efficiency can be estimated using regression models characterized by multiple input, multiple output environments without input price data. We provide multiple examples including a Monte Carlo analysis.

ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه با استفاده از تحلیل رگرسیون
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 346 کیلو بایت

تعداد صفحه : 22

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Technical efficiency estimation with multiple

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 171 کیلو بایت

تعداد صفحه : 8

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: