دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34003 مدیریت دانش

چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار ((bar ribbed تقویت کننده TMT کم آلیاژ پراستحکام

Impact toughness of high strength low alloy TMT reinforcement ribbed bar

منبع : Bull. Mater. Sci., Vol. 25, No. 4, August 2002, pp. 319–۳۲۴٫ © Indian Academy of Sciences. تاریخ انتشار : 2002 قیمت مقاله :9 هزار تومان

چغرمگی ضربه ایی شکاف V شکل Charpy ریبارهای TMT با تنش سلیم ۶۰۰Mpa دارای آلیاژهای مس، فسفروس، کروم و موسیبرون ارزیابی شده است. نمونه های Charpy زیراندازه (Subsize) از ریباری که لبه مارتنزیت را دست نخورده و سالم نگه می دارد ماشین کاری شد. ریبار مس – فسفروس چغرمگی ۳۵J در دمای اتاق را نشان داد. چغرمگی ریبارهای مس –thermex و مس – کروم ۲۵J بود. چغرمگی پایین فولاد فسفروس به استحکام بخشی محلول جامد و تفکیک فسفروس به graدر مرزها نسبت داده می شود. به دلیل مقاومت خوردگی برتر، ریبار TMT مس – فسفروس به عنوان ماده کاندید در بخش ساخت و ساز به شمار می رود.

Charpy V-notch impact toughness of 600 MPa yield stress TMT rebars alloyed with copper, phosphorus, chromium and molybdenum has been evaluated. Subsize Charpy specimens were machined from the rebar keeping the tempered martensite rim intact. The copper–phosphorus rebar showed toughness of ۳۵ J at room temperature. The toughness of copper molybdenum and copper–chromium rebars was 52 J. The lower toughness of phosphorus steel is attributed to solid solution strengthening and segregation of phosphorus to grain boundaries. Due to superior corrosion resistance, copper–phosphorus TMT rebar is a candidate material in the construction sector.

چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار ((bar ribbed تقویت کننده TMT کم آلیاژ پراستحکام
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار

قیمت مقاله : 9 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 456 کیلو بایت

تعداد صفحه : 10

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Impact toughness of high strength

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 282 کیلو بایت

تعداد صفحه : 6

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: