دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 33004 مدیریت بازاریابی

بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

Brand orientation and market orientation—From alternatives to synergy

منبع : Journal of Business Research 66 (2013) 13–۲۰،Contents lists available at ScienceDirect تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

این مقاله به بررسی تعامل بین گرایش به نام تجاری و گرایش به جهت گیری بازار می پردازد. گرایش به برند یک رویکرد درون نگر و هویت محور است که برند را به عنوان مرکز یک سازمان و استراتژی آن می بیند. به همین ترتیب، گرایش به بازار، یک رویکرد تصویر محور و برون نگر است. در ابتدا، بازارگرایی و برندگرایی دو گزینه استراتژیک مختلف به نظر می رسد. اگرچه ترکیب هم افزای این دو نیز ممکن است، اما آنها در نظریه­های قبلی بررسی نشده اند و نه به عنوان بخشی از فلسفه وعمل نام تجاری شناخته نشده اند. یک گرایش جدید، یعنی ترکیبی بین گرایش نام تجاری و بازاریابی، در میان یافته های کلیدی این مطالعه قرار می گیرد. این مقاله مسیرهای معمول تکامل این گرایش را نشان می دهد و جنگ بین دو پارادایم را از طریق ایجاد یک رویکرد پویا به تحرک وا می دارد. این مطالعه راه را برای درک بهتر، عملیاتی و ارزیابی رویکردهای جایگزین به بازاریابی هموار می­کند.

This paper explores the interaction between brand orientation and market orientation. Brand orientation is an inside-out, identity-driven approach that sees brands as a hub for an organization and its strategy. Similarly, market orientation is an outside-in, image-driven approach. Initially, brand orientation and market orientation appear to be two different strategic options. Though synergistic combinations are also possible, they are not explored in previous theories, nor labeled as part of branding practice and philosophy. A new type of orientation, a hybrid between brand and marketing orientation, is among the key findings of this study. The paper articulates typical trajectories for evolving the orientation and aspires to move the discussion from the tug-of-war between the two paradigms by developing a more dynamic view. The study paves the way for better understanding, operationalization and evaluation of alternative approaches to marketing

بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 570 کیلو بایت

تعداد صفحه : 30

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Brand orientation and market orientation

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 312 کیلو بایت

تعداد صفحه : 8

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: