دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 33001 مدیریت بازاریابی

تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی

A more efficient production using quality tools and human resources management

منبع : Procedia Economics and Finance،Volume 3, 2012, Pages 681–۶۸۹،International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, Petru Maior University of Tîrgu-Mures, ROMANIA, October 24th – 27th, 2012 تاریخ انتشار : 2012 قیمت مقاله :15 هزار تومان

بمنظور بهبود نتایج تولید، می توان از تعدادی از تکنیک ها، روشها یا ابزارها به ترتیب برای افزایش ظرفیت تولید، حجم محصولات تولید شده و کیفیت محصولات تمام شده و تمام نشده استفاده نمود. اغلب این روشها بر فرآیندهای تکنولوژیکی، ماشین آلات و ابزار تولید تمرکز داشته و توجه کمتری به منابع انسانی معطوف می دارند. این مقاله درصدد است تا رهیافتی برای استفادۀ پیوسته از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی بمنظور دستیابی به نتایج مثبت، یعنی افزایش ظرفیت تولید، حجم محصولات و بنابراین کیفیت آنها، ازطریق تشویق مستقیم کارمندان اجرایی بعنوان یکی از آثار بکارگیری و اجرای ابزارهای کیفی؛ ارائه نماید.

In order to improve the production results, a number of techniques, methods or tools can be applied to increase production capacity, the volume of manufactured products and the quality of unfinished and finished products respectively. Most of them are focused on the technological processes, production machinery and equipment, and less on human resources.

This paper aims to present the strategy for the joint usage of quality tools and human resources management to achieve positive results, in terms of increasing production capacity, the volume of products and therefore, their quality, through direct executive staff motivating as an effect of the usage and application of quality tools.

تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 903 کیلو بایت

تعداد صفحه : 12

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : A more efficient production

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 560 کیلو بایت

تعداد صفحه : 9

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: