دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 11009 اقتصاد

نگاهی به انتخاب نرخ تنزیل و نقش متغیرهای مالی و پارامترهای فیزیکی در تخمین هزینه انرژی سطح بندی شده

On the Choice of the Discount Rate and the Role of Financial Variables and Physical Parameters in Estimating the Levelized Cost of Energy

منبع : Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 54–۶۱; doi:10.3390/ijfs1030054 تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

رویکرد هزینه انرژی سطح بندی شده(LCOE) امروزه، به ویژه در حوزۀ انرژی های تجدید پذیر، به رویکردی متداول تبدیل شده است. استدلال ما این است که هنگام ارزیابی هزینه انرژی سطح بندی شده، نرخ های در نظر گرفته شده برای استقراض و تنزیل، باید متفاوت باشند. افزون بر این، ما استدلال می نماییم که نرخ بدون ریسک باید هنگام ارزیابی و مقایسه هزینه انرژی میان تولیدکنندگان و تکنولوژی های گوناگون، به کار رود. تحلیل های اخیر نرخ بهرۀ یکسانی را برای استقراض و تنزیل به کار می بردند که منجر به کم برآورد نمودن هزینۀ استقراض کنندگان ریسک دار و حساست های تحریف شده هزینه نسبت به فاکتورهای مالی و غیر مالی می شود. به طور اخص، نشان می دهیم که آنها ممکن است هنگامی که برای فوتو ولتائیک به کار می روند، منجر به ناچیز شمردن کارایی تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته شوند. اهمیت کارایی دستگاه، تحت نحوۀ عمل نرخ تنزیل پیشنهادی مجدداً محقق می شود.

 The levelized cost of energy (LCOE) approach has become popular, especially in the field of renewable energy. We argue that when assessing levelized cost of energy, different rates should be used for borrowing and discount rates. We further argue that the risk-free rate should be used for discounting when assessing and comparing the cost of energy across different producers and technologies. Recent analyses used the same rate for borrowing and discounting, which leads to underestimation of the cost for risky borrowers and to distorted sensitivities of the cost to financial and non-financial factors. Specifically, it is shown that they may lead to gross underestimation of the importance of solar-to-electricity conversion efficiency when applied to photovoltaics. The importance of device efficiency is re-established under the treatment of the discount rate proposed here.

نگاهی به انتخاب نرخ تنزیل و نقش متغیرهای مالی و پارامترهای فیزیکی در تخمین هزینه انرژی سطح بندی شده
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : نگاهی به انتخاب نرخ تنزیل

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 337 کیلو بایت

تعداد صفحه : 15

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : On the Choice of the Discount

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 176 کیلو بایت

تعداد صفحه : 8

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: