دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 32018 مدیریت

برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و عملکردهای اجرایی توابع HR اداری

Human resource outsourcing:Market and operating performance effects of Administrative HR functions

منبع : Journal of Business Research xxx (2012) xxx–xxx تاریخ انتشار : 2012 قیمت مقاله :15 هزار تومان

با استفاده از روش مطالعه رویداد و بررسی رگرسیون دو مرحله  ای بر نمونه ای از شرکت هایی که قراردادهای برون سپاری منابع انسانی (HRO) را اعلام میکنند ، این مطالعه ،  ارتباط بین HRO اداری و بازار سرمایه سطح شرکت و عملکرد دراز مدت را توسط کنترل اطلاعات مالی آرشیوی برای  endogeneity و بهینگی تصمیم برون سپاری مورد بررسی قرار میدهد .نتایج به دست آمده نشان می دهد که حقوق بازار سرمایه پاسخی مثبت به شرکت های مشتری که اعلام کننده  HRO اداری، به ویژه شرکت های خدمات و آن دسته از وظایف HR تراکنشی برون سپاری  میدهد . در تجزیه و تحلیل های آماری دیگر نشان می دهد که برون سپاری با بهینگی کمتر بطور منفی با عملکرد دراز مدت مرتبط است زمانی که  به عنوان سرمایه و بازگشت عامل بر روی دارایی های اندازه گیری شده است.این مطالعه منجر به نوشته های برون سپاری توسط کمیت عملکرد برون سپاری دقیق تر از طریق داده های مالی آرشیوی و به کارگیری آزمون های تجربی بازار سرمایه میشود .علاوه بر این، برای بهبود تصمیم گیری برون سپاری در بررسی اثرات عملکرد دراز مدت کنترل میشود .این مقاله بر HR، به عنوان یک تابع مهم در درون شرکت و ارزش های افزایش یافته در شرکت متمرکز می باشد.

Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital market and long run operating performance, with archival financial data controlling for endogeneity and outsourcing decision optimality. The results demonstrate that the equity capital market responds positively to client firms announcing administrative HRO, particularly service firms and those outsourcing transactional HR tasks. Additional statistical analysis shows that suboptimal outsourcing is negatively associated with long run operating performance measured as return on assets and operating return on assets. This study contributes to outsourcing literature by more precisely quantifying outsourcing performance through archival financial data and employing capital market empirical tests. Further, it controls for outsourcing decision optimality in examining long run operating performance effects. This research focuses on HR, a critical function within the firm and value enhancing to the firm.

برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و عملکردهای اجرایی توابع HR اداری
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : برون سپاری منابع انسانی

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 478 کیلو بایت

تعداد صفحه : 29

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Human resource outsourcing

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 183 کیلو بایت

تعداد صفحه : 7

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: