دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 32001 مدیریت

بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی

Social Media and the Evolution of Corporate Communications

منبع : Laura Matthews, senior majoring in coporate communications elon university-2010 تاریخ انتشار : 2010 قیمت مقاله :12 هزار تومان

 رسانه های اجتماعی ارتباطات سازمانی را متحول ساخته است،  بهسرعت کمپین ها و یا برنامه های روابط عمومی در توزیع و، اندازه گیری در حال تغییر روش است.به جای روش های سنتی درخروجی خالص، رسانه های اجتماعی ،ارتباطات سازمانی را مجبور به تغییر دیدگاه جهت گفتو گو کرده است؛که درآن نه فقط شرکت ها بلکه سهامداران  هم،قدرت لازم جهت اقدام این پیام را داشته باشند.رسانه های اجتماعی یک ابزار ارتباطی انقلابی است که به سرعت راههایی که در آن روابط عمومی  انجام می پذیرد را تغییر داده؛که باعث تبدیل شدن ارتباطات سازمانی دربسیاری از شرکتها به بخشی جدایی ناپذیرو عرضه گزینه های جدید کارکنان روابط عمومی برای هر نوع از فرایندآهای ارتباطات سازمانی می شود.

Social media has revolutionized corporate communications, rapidly changing the way that public relations campaigns or programs are distributed and measured. Rather than the traditional method of pure output, social media has forced corporate communications to shift to a dialogue in which the stakeholders, and not just the companies, have power over the message. Social media is a revolutionary communications tool that has quickly changed the ways in which public relations is practiced, becoming an integral part of corporate communications for many companies and offering public relations practitioners new options for every aspect of the corporate communications process.

بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 262 کیلو بایت

تعداد صفحه : 11

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Social Media and the Evolution

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 231 کیلو بایت

تعداد صفحه : 7

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: