دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 11007 اقتصاد

رابطه بین مدیریت استرتژیک مدیریت منابع بشری ونهادی:بررسی ارزیابی باتجارت های خانوادگی قرار گرفته منطقه اقتصادی شمال شرق ایتالیا در ترکیه

The relationship between strategic management, institutionalization and human resource management: a survey study with family businesses located in the northeast Anatolia sub economi region of Turkey

منبع : The Proceedings of 9th International Strategic Management Conference تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

موضوع اصلی مطالعه وتحقیق کشف رابطه بین سطح نهادی مدیریت استراتژیک سطح مدیریت منابع بشری در شغلهای خانوادگی است دومااین موضوع را بررسی می کند که آیا ویژگی های دموترتیک در شغلهای خانوادگی در سطوح نهادی مدیریت واستراتژیک ومدیریت منابع بشری اثر می گذارد ما این اطلاعات را از طرف مالکان یا کارمند حسابرسی در تجارت های خانوادگی انجام شده در شمال شرق ایتالیا در ترکیه جمع آوری می کنیم.

The main objective of this study is to find out the relationships between institutionalization level, strategic management level and human resource management level in family  businesses. Secondly it is investigated whether the demographic characteristics of family businesses affect their levels of institutionalization, strategic management and human resource management. We gathered data from owner or authorized staff of family businesses located in the northeast Anatolia sub economic region of Turkey.

رابطه بین مدیریت استرتژیک مدیریت منابع بشری ونهادی:بررسی ارزیابی باتجارت های خانوادگی قرار گرفته منطقه اقتصادی شمال شرق ایتالیا در ترکیه
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : رابطه بین مدیریت استرتژیک

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 939 کیلو بایت

تعداد صفحه : 17

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : The relationship between strategic

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 566 کیلو بایت

تعداد صفحه : 9

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: