دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 3001 فناوری اطلاعات

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله سیستم تجزیه و تحلیل رفتار شبکه

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

منبع : ISCA J. Engineering Sci. Vol. 1(1), 51-56, July (2012) تاریخ انتشار : 2012 قیمت مقاله :15 هزار تومان

سیستم تشخیص نفوذ روند نظارت بر هر رویدادی در سیستم کامپیوتری یا شبکه و تجزیه و تحلیل آنها برای شناسایی اتفاقات ممکن است که شامل نواقص و تهدیدات قریب الوقوع ار نقصان های سیاستی امنیت کامپیوتر ، سیاستهای قابل قبول یا روشهای امنیتی استاندارد میباشد.

جلوگیری از نفوذ فرایند تشخیص نفوذها و تلاش برای متوقف کردن حوادث تشخیص داده شده ممکن است.

IDPS در درجه اول بر شناسایی رویدادهای ممکن ،ثبت اطلاعات در مورد رویدادها،تلاش برای توقف  آنها و دادن گزارش به مدیران امنیت تمرکز میکند.علاوه بر این سازمانها از IDPS برای اهدافی از قبیل شناسایی مشکلات سیاست های امنیتی و مستندسازی تهدیدات موجود و پیشگیری از ورود افراد از طریق نقص های سیاستی استفاده میکنند. IDPS به یک ضرورت اضافی برای زیرساخت امنیتی هر سازمان تبدیل میشود.

در این مقاله یکی از  تکنولوژیهای IDPS به نام سیستم تجزیه و تحلیل رفتار شبکه را مطرح میکنیم.

سیستم تجزیه و تحلیل رفتار شبکه اساسا یک تکنولوژی است که ترافیک شبکه برای شناسایی تهدیداتی که جریان ترافیک غیرمعمول تولید میکنند ازقبیل حملات از کار انداختن سیستم (DOS یا DDOS)  انواع نرم افزارهای مخرب (Malware) و نواقص سیاست را بررسی می کند.در این مقاله ما به جزئیات تکنولوژی NBA می پردازیم.نخست اجزای اصلی تکنولوژی NBA را بررسی می کنیم و معماری معمول استفاده از استقراء اجزا  را توضیح می دهیم همچنین به بررسی قابلیتهای امنیتی تکنولوژی ها در عمق که شامل روشهای آنها با استفاده از شناسایی فعالیت های مشکوک است می پردازیم.بقیه بخش ها در مورد قابلیت مدیریتی فن آوری ها منجمله توصیه هایی برای پیاده سازی و بهره برداری بحث میکنیم.

Intrusion detection is the process of monitoring the events occurring in a computer system or network and analyzing them for signs of possible incidents, which are violations or imminent threats of violation of computer security policies, acceptable use policies, or standard security practices. Intrusion prevention is the process of performing intrusion detection and attempting to stop detected possible incidents. Intrusion detection and prevention systems (IDPS) are primarily focused on identifying possible incidents, logging information about them, attempting to stop them, and reporting them to security administrators. In addition, organizations use IDPSs for other purposes, such as identifying problems with security policies, documenting existing threats, and deterring individuals from violating security policies. IDPSs have become a necessary addition to the security infrastructure of nearly every organization. In this paper we discuss the one technology of IDPS named network behavior analysis system. A network behavior analysis system (NBAS) is basically an IDPS (intrusion detection and prevention system) technology which examines network traffic to identify threats that generate unusual traffic flows, such as distributed denial of service (DDoS) attacks, certain forms of malware, and policy violations, In this paper we provides a detailed discussion of NBA technologies. First, it covers the major components of the NBA technologies and explains the architectures typically used for deploying the components. It also examines the security  capabilities of the technologies in depth, including the methodologies they use to identify suspicious activity. The rest of the part discusses the management capabilities of the technologies, including recommendations for implementation and operation.

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله سیستم تجزیه و تحلیل رفتار شبکه
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Employee relationship management

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 657 کیلو بایت

تعداد صفحه : 12

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 359 کیلو بایت

تعداد صفحه : 8

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: