دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 28036 علوم اجتماعی

نقش رسانه در تصمیم‌گیری سیاست خارجی: چارچوب نظری

The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework

منبع : conflict & communication online, Vol. 1, No. 2, 2002 ،www.cco.regener-online.de ،ISSN 1618-0747 تاریخ انتشار : 2002 قیمت مقاله :12 هزار تومان

 نگاهی اجمالی به این مقاله نشان می‌دهد که رسانه‏‌ها در تمام مراحل فرایند شکل‏‌گیری سیاست خارجی نقش دارند و رهبران سیاسی، رسانه‌ها را از زوایای ملی و بین‌‏المللی مورد توجه قرار می‌دهند. بر اساس یافته‌های این مقاله، محیط رسانه‌ای دوسویه اساساً در مطبوعات یا در مدیریت ‏رسانه مورد توجه واقع می‌شود.

نقش رسانه‌ها در فرایند تصمیم‌گیری پیچیده است. زمانی‌ که رویدادی در صحنه بین‌الملل اتفاق می‏افتد، رهبران سیاسی آن واقعه را از طریق رسانه‌ها دنبال می‌کنند. این اطلاعات به واسطه ترکیب و پردازش تصاویر مختلف و نیز از طریق سیاست یا فرایند تصمیم‌سازی، دنبال می‏شود. مشاوران رسانه‌ای و کارشناسان روابط عمومی ‌در این جریانات دخالت کرده و مشارکت می‌کنند و مقامات رسمی نیز‌ با آنها مشورت کرده و نظرات و عقایدشان را مورد رسیدگی قرار می‌دهند. در نهایت، زمانی که آنان سیاستشان را تعریف کرده و آن را با ابزارهای مناسب رسانه‌ای تطبیق می‌دهند، به اهمیت رسانه‌ها هر چه بیشتر پی می‏برند.

در مطالعات و تحقیقات پیشین، از نقش پیچیده رسانه‌ها در تصمیم‌گیری سیاست خارجی غفلت شده‏ است. این پژوهش‌ها، رسانه‌ها را به عنوان یکی از کانال‌های اطلاعاتی رهبران در خصوص وقایع و رویدادهای بین‌المللی توصیف می‌کنند که به مثابه ورودی فرایند تصمیم‌گیری محسوب می‏شد. با بررسی برآیند این دیدگاه‌ها، موضع رسانه تضعیف شده است. باید به لحاظ نظری، بر تحقیقات و مطالعات کاربردی با رویکرد پیچیده نقش قاطع رسانه‌ها در سیاست خارجی تاکید شود. این مقاله، چارچوب تحلیل تصمیم‌گیری سیاست خارجی را توسعه داده و سعی می‏کند تا بعضی ازنواقص و موانع موجود در این گونه مدل‌ها را مرتفع، ترکیب فرایندهای پیچیده رسانه‌ای را در تصمیم‏‌گیری وارد کرده و همچنین نقش مطبوعات و تلویزیون را در سیاست‏گزاری منعکس کند.

This paper maintains that the media is involved in all stages of foreign policy formulation processes and that political leaders take the media into consideration in its national and international aspects. Moreover, the paper argues that this double-edged media environment is considered mainly in the publication, or media management stage.  The involvement of the media in this decision-making process is complex. When an external, international event occurs, political leaders learn about it from the media. This information is processed through various image components and than the policy or decision-formulating process is set in motion. Media advisors and PR professionals participate in the process, officials consult with them and consider their advice. Finally, they take the media into account when they define their policy and match to it the appropriate media tools. Past studies of foreign policy decision-making neglected to deal with this complex role of the media. They described the media (if at all) as one of the channels of informing leaders of international events, as input for the decision-making process. Actual reality demonstrates that this perspective minimizes the place of the media and therefore it should be dealt theoretically as well as in applied research case studies using a more complex approach emphasizing the crucial role of the media in foreign policy. The paper develops and presents a framework for the analysis of foreign policy decision-making which tries to compensate for some of the flaws of existing  models in the field, incorporating the complex processes of media input into decision-making, as well as reflecting the role of the press and TV in the formulation stage of policy-making.

نقش رسانه در تصمیم‌گیری سیاست خارجی: چارچوب نظری
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : نقش رسانه در تصمیم‌گیری سیاست خارجی

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 713 کیلو بایت

تعداد صفحه : 29

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : The Role of the Media in Foreign Policy

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 351 کیلو بایت

تعداد صفحه : 14

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: