دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 28031 علوم اجتماعی

هوش عاطفی و ظهور رهبری در گروههای کوچک

Emotional intelligence and leadership emergence in small groups

منبع : The Leadership Quarterly, Volume 21, Issue 4, August 2010, Pages 684-685 تاریخ انتشار : 2010 قیمت مقاله :15 هزار تومان

یافته های گزارش ما از ۲ مطالعه که به بررسی هوش عاطفی و ظهور رهبری در گروههای کوچک می پردازد است. در هر ۲ مطالعه اعضای گروهها اندازه گیری کاملی از هوش عاطفی و سایر تفاوتهای فردی قبل از کار کردن بر روی یک پروژه گروهی دارند. نرخ همسانی به ظهور رهبری در نتیجه این پروژه وجود دارد. روی هم رفته هوش عاطفی و تعدادی از ابعادی که بارهبری اضطراری بالاتر از هوش شناختی، صفات شخصیتی و جنسیت متناظر است. این یافته ها زمانی که هوش عاطفی با آزمون توانایی انجام شد مشاهده شد نه زمانی که با مقیاس خود گزارش دهی اندازه گیری شده بود. از جمله ابعاد هوش عاطفی، توانایی درک احساساتی است که به طور مداوم با ظهور رهبری متناظر است.

We report the findings from two studies that examine the association between emotional intelligence and leadership emergence in small groups. In both studies, members of groups completed measures of emotional intelligence and other individual differences prior to working on a group project. Their peers rated their leadership emergence at the conclusion of the project. Overall emotional intelligence and a number of its dimensions were associated with leadership emergence over and above cognitive intelligence, personality traits, and gender. These findings were observed when emotional intelligence was measured with an ability test but not when it was measured with a self-report scale. Among the dimensions of emotional intelligence, the ability to understand emotions was most consistently associated with leadership emergence.

هوش عاطفی و ظهور رهبری در گروههای کوچک
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : هوش عاطفی و ظهور رهبری در گروههای کوچک

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 551 کیلو بایت

تعداد صفحه : 31

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Emotional intelligence and leadership emergence

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 159 کیلو بایت

تعداد صفحه : 13

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: