دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 28029 علوم اجتماعی

بازبینی پیشرفته های اخیر در تحقیقات OR/ MSدر مدیریت عملیات مخرب

Review of recent developments in OR/MS research in disaster operations management

منبع : European Journal of Operational Research 230(2013)201–۲۱۱ تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

نتایج نهایی در ارتباط با افت ها ومصیبت ها شامل تحت پوشش قرار دادن ضررهای اقتصادی، مردمان تاثیر پذیرفته بی شمار و صدمات دی محیط زیست است. با توجه به چنین تاثیرات مخرب، در راستای افزایش اقدامات جهت از بین بردن احتمالات چنین آفت ها و مصیبت هایی، اهمیت یافتن مدیریت عملیات در زمینه آنها می گردد. در این تحقیق ها تحقیق اخیر OR/ MS در dom را بازبینی می کنیم. این اثر ما شامل تداوم بازبینی قبلی از آلتای و گرین است. هدف ما ارزیابی چگونگی تحقیق OR/ MS در DOM و میزان فاصله مشخص شده و تحت پوشش قرار گرفته توسط آلتای و گرین است که در سالهای اخیر رشد و گسترش یافته است. یافته ای پس از انتشارات آلتای و گرین با حاکی از عدم وجود تغییرات جدی یا پیشرفت در زمینه OR/ MS در DOM می باشد. و علاوه بر تحلیل های قیاسی ها، ما در ارتباط با فرضیات رایج در ادبیات OR/ MS در DOM یک ارزیابی عموم را ارئه می دهیم ما براساس یافه های خود در زمینه هایی که با کمبود تحقیقات مواجه هستیم، روندهای تحقیقاتی بیشتری را صورت می دهیم تا اینکه پیشرفتها در این زمینه ها صورت گیرند.

Potential consequences of disasters involve overwhelming economic losses, large affected populations and serious environmental damages. Given these devastating effects, there is an increasing interest in developing measures in order to diminish the possible impact of disasters, which gave rise to the field of disaster operations management (DOM). In this paper we review recent OR/MS research in DOM. Our work is a continuation of a previous review from Altay and Green (2006). Our purpose is to evaluate how OR/MS research in DOM has evolved in the last years and to what extent the gaps identified by Altay and Green (2006) have been covered. Our findings show no drastic changes or developments in the field of OR/MS in DOM since the publication of Altay and Green (2006). Additionally to our comparative analysis, we present an original evaluation about the most common assumptions in recent OR/MS literature in DOM. Based on our findings we provide future research directions in order to make improvements in the areas where lack of research is detected.

بازبینی پیشرفته های اخیر در تحقیقات OR/ MSدر مدیریت عملیات مخرب
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : بازبینی پیشرفت های اخیر در تحقیقات OR/ MS

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 941 کیلو بایت

تعداد صفحه : 34

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Review of recent developments in OR/MS

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 577 کیلو بایت

تعداد صفحه : 11

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: