دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 11003 اقتصاد

نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی

Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia

منبع : International Conference on Applied Economics تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز برای مجموعه دو کشور کوروواسی و قبرس در طول دروره سال های ۲۰۱۲-۱۹۹۰ در راستای صادرات پرداخته است. محققین ادعا دارند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش مبادلات تجاری می شود. محققان اغلب از استاندارد انحراف از میانگین از لگاریتم نرخ ارز به عنوان معیاری از نوسان نرخ ارز یاد می کنند.به طور کلی نتایج در این پژوهش نشان می دهد که این نوسانات اثرات منفی قابل توجهیدر صادرات کشورهای نمونه(کوروواسی و قبرس)دارد.

This paper examines the effect of exchange rate volatility for a set of two countries, Croatia and Cyprus on sectoral exports during the period of 1990: q1-2012:q1. It is claimed by some researchers that exchange rate volatility causes a reduction on the overall level of trade. Empirical researchers often utilize the standard deviation of the moving average of the logarithm of the exchange rate as a measure of exchange rate fluctuation. In this study we propose a new measure for volatility. Overall our results have suggested significant negative effects from volatility on exports for one country in our sample.

نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 370 کیلو بایت

تعداد صفحه : 10

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Exchange Rate Volatility

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 251 کیلو بایت

تعداد صفحه : 9

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: