دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 28021 علوم اجتماعی

فروشگاه اطلاعات:مرکز اطلاعات انتخاباتی دهه ۱۹۹۰

Refereed article The infoshop: the alternative information centre of the 1990s

منبع : Chris Atton, (1999) “The infoshop: the alternative information centre of the 1990s”, New Library World, Vol. 100 Iss: 1, pp.24 – 29 تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

این مقاله به معرفی جنبشهای اطلاعاتی از طریق مرکز اطلاعاتی مستقل که توسط فعالان سیاسی اروپا و امریکا اداره می شود می پردازد. این مقاله به تعریف و توصیف جوهره فروشگاه اطلاعاتی می پردازد و به بیان خدمات ارائه شده توسط آن و ویژگیهای سازمانی آن می پردازد.سپس به ارائه یک مدل تئوری از فروشگاه اطلاعات بر پایه نظریه حکیم بی از تعریف “منطقه خود گردان موقت “می پردازد.این مقاله به آزمودن اهمیت فروشگاه اطلاعات به عنوان یک ابزار در فعالیتهای شبکه ای پیچیده درحوزه های دولتی می پردازد.

این مقاله اشاره به این حقیقت دارد که فروشگاه اطلاعات ویژگی خودگردانی و غیر سلسله مراتبی دارد و به عنوان فضاهای آزاد مرتبط با شبکه های اجتماعی معرفی می گردند و در نهایت این مقاله پیشنهاد می دهد که فروشگاههای اطلاعاتی نقش مهمی در رشد استحکام و خود گردانی و انعطاف پذیری در روند خلاقانه سیاستهای فعالگرایان دارد

This article introduces the infoshop movement, a network of independent information centres run by political activists throughout Europe and the USA. The article defines and describes the nature of the infoshop, the services it provides and the nature of its organisation. It then goes on to present a theoretical model for the infoshop, based in particular on Hakim Bey’s concept of the “temporary autonomous zone”. It examines the significance of the infoshop as a node in the complex networks of information-exchange and activism that constitute the contemporary “alternative public sphere”. It notes the autonomous, non-hierarchical nature of infoshops and how they might be thought of as “free spaces” connected by complex, though informal, communications networks. Finally, it proposes that infoshops play a key role in developing autonomy, solidarity and reflexivity in the creative processes of activist politics.

فروشگاه اطلاعات:مرکز اطلاعات انتخاباتی دهه ۱۹۹۰
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : مرکز اطلاعات انتخاباتی دهه ۱۹۹۰

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 79 کیلو بایت

تعداد صفحه : 10

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Refereed article The infoshop

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 45 کیلو بایت

تعداد صفحه : 6

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: