دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 28012 علوم اجتماعی

بررسی رویکردهای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت بیمارستان

Specifics of the Activity-Based Costing applications in Hospital Management

منبع : International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

مقاله حاضر تجزیه و تحلیل‌هایی از جزئیات رویکرد روش هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت در مدیریت بیمارستان می‌باشد. هدف اصلی مقاله طرح کاربرد روش ABC در بیمارستان است. بخش اول از این مقاله تجزیه و تحلیل روش‌های اجرای ABC در مطالعات خارجی منتشر شده است. بخش دوم توصیف مراحل منحصر به فرد رویکرد ABC و بحث در مورد تفاوت در روش‌های اجرای بین سازمان تولیدی و بیمارستان می‌باشد.

The current paper analyses the specifics of the application of Activity-Based Costing method in hospital management. Primary objective of the paper is to outline the methodology of the ABC application in hospitals. First part of the paper analyzes the ways of ABC implementation in published foreign studies. Second part describes the individual steps in ABC application and discusses the differences in the application procedures between the manufacturing and hospital organization.

بررسی رویکردهای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت بیمارستان
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : بررسی رویکردهای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت بیمارستان

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 170 کیلو بایت

تعداد صفحه : 12

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Specifics of the Activity-Based Costing

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 148 کیلو بایت

تعداد صفحه : 8

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: